Vrachtautobanden

Hoge eisen
Banden kunnen van een nieuw loopvlak worden voorzien. Hier zijn kosten aan verbonden. Dit is te duur voor autobanden, maar wel haalbaar voor vrachtwagenbanden. Het loopvlak van vrachtautobanden wordt door herprofilering geschikt gemaakt voor hergebruik. In oude vrachtautobanden, ook wel karkassen genoemd is een levendige handel. Naast vrachtautobanden worden ook vliegtuigbanden van nieuwe profielen voorzien. Opvallend voor deze recyclingindustrie zijn de zeer hoge kwaliteitsnormen en -eisen, ook in vergelijking tot de algemeen hoge kwaliteitsnormen die in alle onderdelen van de recyclingindustrie gelden. Technisch gezien is hier sprake van hergebruik in plaats van recycling.

Herprofilering
Of een vrachtautoband geschikt is voor herprofilering wordt beoordeeld door de bandenspecialist. Deze controleert of de overgebleven rubberlaag van het loopvlak nog dik genoeg is voor herprofilering. Ook controleert de bandenspecialist of er geen beschadigingen zijn die de betrouwbaarheid van de band verminderen.

Vernieuwen
Als het loopvlak te dun is voor herprofilering of herprofilering is om andere redenen niet mogelijk, kan de band worden vernieuwd. Bij het vernieuwen is er ruwweg keuze uit twee mogelijkheden:
• Koudvernieuwen
• Warmvernieuwen

Zowel bij koud- en warmvernieuwen worden de gebruikte banden bij binnenkomst eerst met de oog gecontroleerd (visuele inspectie). Ongeschikte exemplaren worden voor recycling aangeboden. Na deze eerste controle worden de banden met laser afgetast, één keer bij neutrale luchtdruk en één keer onder vacuüm. Met een computer worden de twee metingen vergeleken, waarbij eventuele onacceptabele afwijkingen en spanningen in de band naar voren komen. Met ultrasoonapparatuur worden perforaties in zijwanden en loopvlak opgespoord. Als de banden voor koud- of warmvernieuwen geschikt blijken, wordt eerst het oude loopvlak afgefreesd en komt er een op nieuw loopvlak op de band.

Koudvernieuwen
Bij koudvernieuwen wordt een speciale hechtlaag aangebracht. Vervolgens wordt er afhankelijk van de toepassing en de maten van de band een loopvlak gekozen en exact op maat afgesneden. Met een computergestuurde machine wordt het loopvlak aangebracht, waarbij het zodanig wordt aangedrukt dat eventuele luchtresten kunnen ontsnappen. Luchtresten kunnen namelijk de kwaliteit van de band verminderen. De band wordt met vernieuwd loopvlak in een zogenaamde ënvelop”luchtdicht ingepakt. Door de envelop op te pompen wordt het loopvlak gelijkmatig over de gehele band aangedrukt. De envelop met band wordt dan in een oven ongeveer drie uur verwarmd op 99°C. Na afkoeling zijn de banden gereed voor nieuw gebruik.

Warmvernieuwen
Het proces van warmvernieuwen is in grote lijnen gelijk aan koudvernieuwen. Het eerste verschil met koudvernieuwen is dat bij warmvernieuwen ook de zijwanden worden afgeschraapt. Het tweede verschil is dat bij warmvernieuwen een nieuwe rubberlaag wordt aangebracht. De band wordt met rubberlaag in een mal anderhalf uur verwarmd bij een temperatuur van 150°C. De mal heeft de vorm van het nieuwe profiel. Dit verwarmingsproces wordt vulcaniseren genoemd.

De bandenproducent Michelin vernieuwt banden warm. Bij dit RemiX-proces wordt indien nodig de ook de buitenlaag en de complete zijwanden van het karkas vernieuwd. De banden worden in dit proces slechts 20 tot 60 verwarmd (vulcaniseren).

Gedeelten van deze tekst zijn overgenomen uit een publicatie van VACO en bandvernieuwing.nl. Meer informatie over dit onderwerp:
Vaco.nl
Bandenvernieuwing.nl

Vrachtautobanden, vliegtuigbanden