Loodaccu's

Loodaccu’s komen veel voor in auto’s. Accu’s leveren in de auto stroom voor verschillende functies als het starten van de motor en verlichting. Tractieaccu’s zijn grotere accu’s die voorkomen in hoogwerkers, heftrucks en landbouwmachines. Ook stationaire accu’s kunnen loodaccu’s zijn. Stationaire accu’s verzorgen de stroomvoorziening in het geval van stroomstoring bij bijvoorbeeld ziekenhuizen en telefooncentrales.

Na inzameling worden de accu’s in speciale bunkers gestort. Hierdoor breken de accu’s en komt het accuzuur (zwavelzuur) vrij dat direct wordt opgevangen. Het zuur wordt opgewerkt om in te zetten in andere toepassingen zoals het zinkwinningsproces met behulp van elektrolyse.

De gebroken accu’s, vrij van zuur, kunnen op twee manieren worden verwerkt:
1. Vermalen en scheiden van kunststoffen (meestal polypropyleen) en metalen (lood, staal, aluminium). Het kunststof wordt kleiner gemalen voor afzet als recyclebaar granulaat voor onder andere nieuwe accu’s. Het lood wordt omgesmolten en verder zuiverder gemaakt (“raffineren”).
2. Vermengen met hulpstoffen als ijzer, kalksteen, cokes en direct in een smeltoven. Het kunststof verbrandt hierbij en dient zo als brandstof voor het smeltproces. De rookgassen gaan na een naverbrandingskamer voor volledige uitbranding. Als het lood vloeibaar is komen de verontreinigingen bovendrijven. Deze worden als slakken veel gebruikt in de wegenbouw als bijvoorbeeld ondergrond bij het asfalteren. Het lood wordt verder zuiverder gemaakt voor afzet aan de metaalverwerkende industrie. Het gerecyclede lood wordt onder andere gebruikt in de productie van nieuwe accu's.

Loodaccu's, tractieaccu's