Levensmiddelen

Levensmiddelen die over de datum zijn of levensmiddelen met een productie fout worden niet verwerkt via de normale route: afvalverbranding, maar worden speciaal verwerkt. Het gaat om circa 100.000 ton per jaar.

Eerst worden deze levensmiddelen van hun verpakking ontdaan. De verpakking worden indien mogelijk voor verdere recycling aangeboden. Voorbeelden zijn glas, pallets en kartonnen dozen. De uitgepakte levensmiddelen werden vroeger in de meeste gevallen tot veevoeder verwerkt. Sinds 2002 is dat vanwege de maximale waarborging van de voedselveiligheid ongewenst.

De levensmiddelen worden in een grote buffer (een tank of een put) verzameld. Het mengsel aan levensmiddelen is te vergelijken met een soort drab en is verpompbaar. Het mengsel wordt in tankauto’s gepompt en vervolgens naar een vergistinginstallatie gebracht. In de vergistinginstallatie wordt het mengsel onder invloed van bacteriën omgezet in biogas en een residu: het digestaat. Afhankelijk van de kwaliteit wordt het digestaat ingezet als compost of als slib verbrand. Het biogas is afkomstig van plantaardige of dierlijke reststoffen en derhalve duurzaam en CO2-neutraal. Het kan als aardgasvervanger worden in gezet in ketels of gasmotoren.

HoSt Vergistingsinstallatie
Levensmiddelen vergisting (bron: HoSt B.V.)

Levensmiddelen 'over de datum' of met productie fout