Kledinghangers

Kledinghangers worden door de kleding-en confectiebranche apart ingezameld. De ongesorteerde kledinghangers worden met computerondersteunde beeldherkenningstechniek automatisch herkend en geselecteerd voor verdere computergestuurde sortering. De sortering en verpakking per type, maat en kleur kledinghanger gebeurt vrijwel automatisch.

Kledinghangers die niet aan gestelde kwaliteitseisen voldoen worden ook door de beeldherkenningstechniek gesorteerd. De kuststof kledinghangers worden vermalen. De vermalen deeltjes worden met magneten en eddy current scheiders ontdaan van metalen. De kunststof deeltjes worden van stof ontdaan en vervolgens gerecycled tot onder andere nieuwe kledinghangers.

In Almelo bevindt zich een fabriek die 100 miljoen kledinghangers per jaar met dit systeem sorteert voor hergebruik. Het systeem wordt daar CHIPS (Coathanger Image Processing System) genoemd.

Kunststof kledinghangers