Hout

Afvalhout wordt onderverdeeld in drie categoriën: A, B, C hout. Hierbij is:
A-hout: onbehandeld hout;
B-hout: geverfd, gelakt of verlijmd hout;
C-hout: geïmpregneerd hout.

Geïmpregneerd hout is hout dat behandeld is met stoffen waardoor de levensduur wordt verlengd. Het hout wordt daarom ook wel “verduurzaamd” genoemd, wat dus niet met de betekenis van het “milieuvriendelijker maken” heeft van doen. Geïmpregneerd hout is behandeld met:
• Creosoten olie (koolwaterstoffen en teren)
• Wolmanzouten (CC- hout bevat koper en chroom en CCA-hout bevat naast koper en chroom ook arseen
• Andere middelen als boorhoudende verbindingen, fungiciden, insecticiden of ammoniumverbindingen

Als C-hout niet behandeld is met Wolmanzouten mag het C-hout alleen gestort worden of worden ingezet in de energieproductie als de energieproductie beschikt over voldoende afvang van de assen. De assen moeten daarna worden gestort. C-hout dat geen Wolmanzouten bevat mag als brandstof worden ingezet. Materiaalhergebruik is niet toegestaan, in verband met de aanwezige stoffen in het hout, met uitzondering van gecreosoteerd hout waarbij het besluit PAK-houdende Coatings Milieubeheer van toepassing is. De hoeveelheid A- en B-hout is vele malen groter dan de hoeveelheid C-hout.

Naast de categorieën hout, is het onderscheid voor houten pallets als restmateriaal ook belangrijk. Pallets kunnen door hergebruik in afvoerkosten schelen en zelfs wat opbrengen.

Tips voor het opslaan van hout voor recycling en hergebruik
• Omdat door vocht de kwaliteit en daardoor de waarde van het hout wordt verminderd is het aan te raden om het hout droog op te slaan
• Let extra bij de opslag van hout op de brandveiligheid. Het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken is ook op opslag van hout van toepassing.
• Als het mogelijk is voer de pallets af naar pallethandelaren en het andere hout af naar houthandelaren. Pallets heeft vaak een hogere waarde.
• Kijk eens in de buurt naar andere bedrijven (bv. transportbedrijven) die uw pallets kunnen gebruiken. Dat kan schelen in de kosten en in de frequentie van het afhalen van de pellets.
• Vraag bij de leverancier die u de pallets verstrekt of er een retoursysteem of een statiegeld systeem bestaat of dat er andere mogelijkheden zijn om de hoeveelheid pallets te verminderen. Elke producent of importeur van verpakkingen is verantwoordelijk om de voorgeschreven percentages gescheiden inzameling, recycling en overige nuttige toepassing te halen. (Bron: Infomil)

Hout wordt ingezameld in voornamelijk twee richtingen:
1. Spaanplaatproductie
2. Brandstof in energiecentrales
Een kleine, maar noemenswaardige richting is het verkolen tot houtskool voor de barbecue.

1. Spaanplaatproductie
Hout van A- en B-kwaliteit wordt gebruikt voor de spaanplaatproductie. Het hout wordt hierbij eerst gebroken in kleinere stukken en splinters. Andere voorwerpen die zich in het hout nog bevinden als metalen, glas en plastics worden er uit gehaald. Metalen voorwerpen als schroeven, spijkers en deurklinken worden met magneten verwijderd. Glas en plastics worden afgezeefd of verwijderd met behulp van windzifting.

2. Brandstof in energiecentrales
Hout kan op verschillende manieren worden ingezet in energiecentrales. In de meeste gevallen wordt het hout verkleind. Zowel A- als B-hout worden ingezet in de energiecentrales, maar er zijn dan verschillende regels van op toepassing die betrekking hebben op de rookgassen van de energiecentrale. In sommige gevallen wordt houtpoeder geperst tot houtkorrels, waardoor transport en overslag gemakkelijker gaat en minder overlast geeft.

Houtskool voor de BBQ
Houtskool wordt onder andere uit andere landen aangevoerd. In Nederland wordt houtskool gemaakt van A-hout die in een verkolingsinstallatie wordt omgezet in houtskool. De brandbare afgassen worden ingezet om het proces te verhitten. De afgassen die daar weer van af komen voldoen aan de regels op rookgassen in Nederland en geven geen schade aan het milieu en omgeving. Meer vind u in het programma van de Keuringsdienst van Waarde

Sloophout, geverfd, gelakt of verlijmd hout, onbehandeld hout