Groenafval

Compostering groenafval
Plantaardig materiaal, zoals groenafval en GFT-afval, kan door compostering worden omgezet in compost, een bodemverbeteraar. Bij het composteren wordt het plantaardig materiaal omgezet door inwerking van micro-organismen. Het composteringproces wordt ook wel aërobe omzetting genoemd.

Groenafval wordt, in tegenstelling tot GFT afval, “open”gecomposteerd. Dat betekent dat het groenafval in open lucht ligt opgeslagen en daarbij geforceerd wordt belucht. Dat is mogelijk omdat groenafval (in tegenstelling tot GFT) nauwelijks geuroverlast geeft, groenafval gemiddeld minder zout en minder zware metalen bevat dan GFT-afval en groenafval geen gevaar voor verspreiding van dierziekten oplevert omdat het geen materiaal van dierlijke oorsprong bevat.
Het aangevoerde groenafval wordt bij aankomst na inspectie eerst verkleind en vervolgens in hopen (rillen of tafels) gelegd. In het algemeen is een hoop 10 à 15 meter breed, 2 à 3 meter hoog en 40 à 100 meter lang. Bij het opzetten van de hopen wordt extra aandacht besteed aan de luchtigheid van de hopen, zodat voldoende zuurstof aanwezig zal zijn. Ook het vochtgehalte is hierbij een belangrijk aspect. Door de activiteit van de bacteriën loopt de temperatuur in de hoop op tot 60 à 70 °C, waardoor ziektekiemen en onkruidzaden onschadelijk worden gemaakt.

Door geforceerde beluchting en het regelmatig omzetten van de hoop groenafval wordt het composteringsproces bespoedigd. Het omzetten van de hoop gebeurt met speciale omzettingmachines. Geforceerde beluchting is met eenvoudige hulpmiddelen te realiseren door met een ventilator lucht te blazen door een buizenstelsel dat in de vloer, waarop wordt gecomposteerd, aanwezig is. Door het composteringsproces zijn de plantenresten verteerd en omgezet in stabiele humusverbindingen, en zijn onkruidzaden en ziektekiemen gedood.

Compost
Compost

Na het composteringsproces wordt het gecomposteerde materiaal met een zeefmachine gezeefd, om verontreinigingen als plastic en grote stenen te verwijderen. Het eindproduct moet voldoen aan de eisen van de Meststoffenwet.
Meer informatie over het composteren van groenafval is te vinden op de bron: de website van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)

Hout- en snoeiafval