Bouw- en sloopafval (BSA)

Op bouwplaatsen wordt bouwafval zo veel mogelijk gescheiden gehouden in apart containers op de bouwplaats. Het gaat om hout, plastic en papier. Metalen vinden gezien de relatief hoge waarde vrijwel nooit de weg naar de container voor reststoffen.

Op sloopplaatsen wordt steenachtig materiaal in veel gevallen direct als granulaat afgevoerd. In veel gevallen wordt de houtfractie ook apart gelegd voor verdere verwerking in de houtrecycling. De rest wordt als sloopafval afgevoerd.

Bouw- en sloopafval werd vroeger gestort. Tegenwoordig wordt dit afval naar een mechanische scheidingsinstallatie gebracht. Hier wordt het bouw- en sloopafval op een sorteervloer eerst ontdaan van grote voorwerpen als rioleringsbuizen, verwarmingsradiatoren, CV’s, grote houten balken en dergelijke. Het bouw- en sloopafval wordt dan vermalen tot een fractie kleiner dan ca. 50 cm. Bouw- en sloopafval bestaat voornamelijk uit een mengsel van steen, metaal, hout, papier en plastic.

Het vermalen bouw- en sloopafval wordt nu via een opvoerband naar een trommelzeef gebracht waar het in twee of drie fracties wordt gezeefd. De trommelzeef heeft een typische doorsnede van 2 meter en een lengte van 6 tot 10 meter. De trommelzeef zeeft de fracties af van een typische grootte van 40 tot 80 mm en 120 tot 180 mm. De twee of drie fracties uit de trommelzeef worden altijd eerst via magneetbanden geleid om ferro-metalen te verwijderen. Soms zijn scheidinginstallaties ook uitgerust met een eddy current scheider om het non-ferro (koper, tin, lood) te verwijderen.

De fracties worden na verwijdering van metalen door een windzifter geleid om papier en plastic te verwijderen. In bepaalde gevallen wordt er ook gewerkt met een drijf-zink scheiding om het hout van steen te scheiden. Een trommelscheider kan het mengsel hout, steen, papier en plastic uit de trommelzeef in 1 stap scheiden. De trommelscheider is een rond draaiend vat (trommel) waarop de fractie wordt geworpen vanuit een transportband. Karton, plastic en hout worden door de draaiing van de trommel over de trommel heen geworpen. Steen en zand krijgen geen vat op de trommel en valt naar beneden. Het karton en plastic worden gescheiden door een blaasmond achter de trommel. Die blaast het papier, karton en plastic weg, terwijl het hout naar beneden in een container valt.

De fracties die als product moeten worden afgezet worden vaak nog langs sorteerbanden geleid. Hier wordt met de hand verontreinigingen uit de fractie gehaald, om de kwaliteit van de fractie op niveau te houden. De uiteindelijke fracties uit een mechanische sorteringsinstallatie kunnen dan de volgende zijn:
• Steengranulaat
• Houtfractie
• Fractie papier en plastic
• Metalen
• Restfractie (niet bruikbaar)

Het steengranulaat wordt als product afgezet, nadat het op vervuilingen is gecontroleerd. Het meeste granulaat vindt afzet als funderingmateriaal in bouwwerkzaamheden (gebouwen, wegen e.d.). Een klein gedeelte vindt ook afzet in de asfaltindustrie en als toeslagstof in de betonindustrie. De houtfractie vindt afzet in de houtrecycling (vaak naar de spaanplaatindustrie). Papier en plastic wordt in bepaalde gevallen afgezet als secundaire brandstof voor cementovens en energiecentrales (zoals ook bij een fractie van huishoudelijk afval). Dit materiaal wordt SRF (Solid Recovered Fuel) of BRAM (Duits: “BRennstof Aus Mull”) genoemd. Een decennium geleden werd het ook wel RDF (Refuse Derived Fuel) genoemd. In andere gevallen is het plastic en papier zo vervuild of zo weinig dat het wordt verbrand of gestort. Metalen vinden hun weg naar de schroothandel. De restfractie uit een mechanische scheidinginstallatie wordt gestort.

Puin, hout, plastic, isolatiemateriaal