Bitumen dakbedekking

Bitumen is een visceuze (stroperige) vloeistof die bij kamertemperatuur zo stroperig is dat het als een vaste stof lijkt. Bitumen wordt geraffineerd uit ruwe aardolie, naast de andere producten als nafta, benzine of diesel. Bitumen is het zwaarste bestanddeel van aardolie en blijft bij de raffinage achter in het destillatieproces. Biutmen wordt toegepast als dakbedekking en in de wegenbouw voor het maken van asfalt. Bitumen lijkt op teer maar hebben een verschillende herkomst. Teer wordt gemaakt uit steenkool (koolteer) of hout. Omdat teer een hoge concentratie aan PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) wordt teer sinds 1990 niet meer in de wegenbouw gebruikt.

Bitumen dakbedekking wordt vrijwel volledig gerecycled. Het recyclingsproces bestaat uit ruwweg uit drie stappen:
1. Controle en scheiding van andere stoffen
2. Shredderen van bitumen
3. Verjongen

1. Controle en scheiding van andere stoffen
Ingezamelde bitumen dakbedekking mogen
• niet teerhoudend zijn
• niet asbesthoudend zijn
• geen metaal, hout, zand, grind e.d. bevatten
De dakbedekking komt van een losliggend of gekleefd systeem en is goed van mogelijke
isolatie en ondergrond te scheiden.
Bij het verwerken van de rollen bitumen dakbedekking, worden andere materialen als steentjes, (sloop)hout en teermastiek die er nog in kunnen zitten met de hand verwijderd. Te grote rollen bitumen worden desnoods verkleind alvorens het verder te verwerken.

2. Shredderen van bitumen
De bitumen worden verkleind met een shredder. Het probleem hierbij is dat door de wrijvingswarmte de bitumen kleveriger worden en de shredder kunnen verstoppen. Dat wordt voorkomen door koeling van de shredders of door twee of meerdere shredders in een lijn te zetten die stapsgewijs het bitumen verkleinen, zonder al te veel wrijving.

3. Verjongingsproces
Verouderd bitumen heeft schuurtjes door verwering en de invloed van UV-straling. Bij het verjongingsproces wordt de viscositeit van de bitumen verlaagd, zodat het weer goed is te verwerken.

Dakleer, bitumen