Auto's

In 2008 is van 468.702 auto’s het kenteken ingenomen. Hiervan zijn 209.427 auto’s afgemeld als autowrak en 259.275 auto’s zijn geëxporteerd (bron: ARN).

In 2003 bestond een autowrak uit de volgende materialen:
• 74% metaal
• 5% rubber (banden)
• 11% kunststof (interieur en bumpers)
• 3% glas (ruiten)
• 7% vloeistof (motorolie, remvloeistof)

Wanneer een autowrak wordt gedemonteerd wordt eerst de accu verwijderd en vervolgens het wrak “drooggelegd”. Hierbij wordt het autowrak in de werkplaats die is voorzien van een vloeistofdichte vloer ontdaan van allerlei vloeistoffen, die door druk en zuigkracht uit het autowrak worden gehaald. Na de drooglegging worden de autowrakken ontdaan van onderdelen die nog herbruikbaar zijn en van alle onderdelen die vanuit het programma van de Auto Recycling Nederland (ARN) worden verwijderd. Die materialen zijn:
• Accu
• Banden
• Glas (inclusief koplampglas en sunroof)
• PUR-schuim uit stoelen
• Wieldoppen
• Grill
• Veiligheidsgordels
• Rubberstrips
• Bumpers
• Kokoshaar uit stoelen
• Motor- en versnellingsbakolie
• Ruitensproeiervloeistof
• Brandstof
• Koelvloeistof
• Remvloeistof
• Koudemiddelen uit airco
• LPG tank

Veiligheidsgordels worden voor een groot deel als vezels verwerkt in isolatiemateriaal, ondertapijt en geotextiel. Een klein gedeelte wordt gebruikt als boombanden voor jonge boompjes. De autobanden worden verwerkt tot granulaat, dat als grondstof wordt gebruikt bij de productie van sportvelden, dakbedekking en rubbertegels voor speeltuinen. Het grootste gedeelte van het glas wordt verwerkt tot flessen en met glasvezel versterkte kunststoffen. Gebruikte remvloeistof wordt via een chemisch proces opgewerkt tot nieuwe remvloeistof. PUR-schuim wordt onder andere verwerkt tot rebounded foam, dit wordt ondermeer verwerkt in matrassen, sportmatten en meubels. Vermengd met textielvezels keert het PUR-schuim terug als isolatiemateriaal in auto's. Ruitensproeivloeistof bestaat uit water, methanol, ethanol, isopropylalcohol en glycol. De alcoholen zijn eenvoudig te destilleren. Alcoholen zijn in de industrie op vele manieren opnieuw toepasbaar, bv. in nieuwe ruitensproeivloeistof.

Als alle herbruikbare -materialen zijn verwijderd wordt het autowrak naar een shredder gebracht. In deze shredders passen complete auto’s die worden fijngemalen tot vuistgrote stukken. De vuistgrote deeltjes van staal worden er met magneten uit gehaald. De metalen deeltjes die niet van staal zijn gemaakt maar van andere metaalsoorten als aluminium of koper worden met een eddy current scheider verwijderd. Ongeveer 75% van het gewicht van een auto wordt op deze manier gerecycled. Wat overblijft is een mengsel van voornamelijk textiel, plastic deeltjes en rubber deeltjes. Dit materiaal heeft shredderafval.

Door de komst van de Post Shredder Fabriek (PST-fabriek) in 2011 is er ook daadwerkelijk de mogelijkheid om de doelstelling om 95% van het gewicht van de autowrakken te recyclen te halen. De PST-fabriek zorgt ervoor dat shredderafval verder gescheiden wordt. Onder shredderafval wordt verstaan: de vermalen gedeelten van het autowrak nadat deze de recycling processen heeft doorstaan. De PST-fabriek scheidt het shredderafval in drie fracties:

1. De vezelfractie
De vezelfractie wordt na bewerking ingezet bij waterzuivering als filtermateriaal en vervangt het koolstof dat nu wordt gebruikt. Gebruik als brandstof wordt onderzocht.

2. De kunststoffractie
In de PST-fabriek wordt een PVC-arme kunststoffractie geproduceerd. Deze fractie wordt ingezet als reductiemiddel in hoogovens en vervangt het nu gebruikte fijn koolstof. Momenteel richt onderzoek zich op een verdere scheiding van de kunst stofmixen, waarbij materiaalrecycling de voorkeur heeft boven thermische verwerking.

3. De minerale fractie
De minerale fractie is een fractie die moeilijk te verwerken is vanwege verontreinigingen. In eerste instantie zal de minerale fractie worden ingezet als stutmiddel in oude mijngangen. Om tot een bruikbaar eindproduct te komen wordt onder andere gedacht aan een hogetemperatuur-methode, waarbij het zand smelt en alle verontreiniging, zoals bijvoorbeeld olie, verbrandt. Wat dan overblijft is metaal en gesmolten zwartglas. Het ondoorzichtige glas heeft een hoge decoratieve waarde en is voor verschillende toepassingen bruikbaar, zoals aanrechtbladen, vloeren en gevelbekleding.

Verwijderingsbijdrage wordt recyclingbijdrage
Vanaf februari 2013 is de naam van de verwijderingsbijdrage veranderd in recyclingbijdrage. Deze bijdrage wordt betaald bij het kopen van een nieuwe auto in Nederland. De naam van deze bijdrage is veranderd om de recycling van autowrakken te motiveren. De opbrengsten van de bijdrage worden gebruikt om de auto’s na hun levensduur milieuvriendelijk te recyclen. De hoogte van de bijdrage is ondanks deze naamsverandering niet veranderd.

Autorecycling heeft grote voordelen voor het milieu. Door de recycling worden nu al 85 miljoen vaten olie per jaar bespaard. Daarnaast heeft het ook grote voordelen voor de kosten. Dit omdat veel onderdelen hergebruikt kunnen worden. Een ander voordeel van het recyclen van autowrakken is dat ze voor het grootste gedeelte bestaan uit metalen. Metalen kunnen gerecycled worden zonder dat deze aan kwaliteit verliezen.

Tot nu toe is de wettelijke doelstelling om 85% van het totale gewicht van autowrakken te recyclen. Voor 2015 is dit percentage verhoogd naar 95% procent. De kosten hiervoor worden gedekt door de recyclingbijdrage. Deze recyclingbijdrage bedraagt in februari 2013 €45,- per nieuw gekochte auto.

Autowrakken