Sony Ericsson - Sustainability - Recycling

Sony Ericsson erkent het belang van het terugnemen van producten en recycling. We nemen de verantwoordelijkheid voor onze eigen producten door eigen oplossingen voor terugnemen aan te bieden en door samen te werken in onze sector, als onze producten aan het eind van hun levensduur zijn gekomen. De belangrijkste doelstelling van Sony Ericsson is het aanbieden van gemakkelijke keuzes aan de klanten door locaties te leveren en informatie over recycling.