Philips - Recycling Programma

De verwerking van elektronisch afval is een probleem voor en de samenleving. Bij Philips aanvaarden we volledig onze verantwoordelijkheid als producent van elektrische en elektronische apparatuur zoals deze is beschreven in de wetgeving, bijvoorbeeld de EU-richtlijn betreffende afgedankte elektrische of elektronische apparatuur (AEEA).

De uitdaging

Elektronische en kleine elektrische producten bevatten maar erg weinig materiaal dat enige waarde heeft op de wereldwijde markt voor secundaire grondstoffen. De uitdaging is dit in evenwicht te brengen met de logistiekee kosten en de arbeidskosten voor demontage en recycling. We houden hiermee rekening bij het maken van producten.

Het creeeren van Mmogelijkheden voor recycling - inclusief het ontwerpen voor recycling en demontage - is essentieel om materiaal beter te verwerken en kosten voor recycling te verlagen. Dit is een van de gebieden waarop we ons richten in ons EcoDesign-proces [EcoDesign process should link to (lvl 1): 3 - Green Products], omdat we doorlopend de algehele milieuprestaties van onze producten proberen te verbeteren.