LEXMARK Cartridge Inzamelprogramma

Lexmark supplies zijn ontworpen om te worden geretourneerd en gerecycled, niet om op de afvalberg terecht te komen. Lexmark heeft het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma ontwikkeld om u als klant te helpen bij het recyclen van uw lege Lexmark cartridges. Dit programma is bedoeld om ervoor te zorgen dat lege Lexmark cartridges op de juiste manier worden ingezameld, hergebruikt of gerecycled. Dit leidt tot minder afval en een lager verbruik van grondstoffen. Het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma is altijd gratis en is zodanig opgezet dat u er gemakkelijk aan kunt deelnemen.