Apple - Inruil en recycling voor het onderwijs

Apple houdt zich al jaren bezig met milieuvriendelijke producten en productverpakkingen. Hierbij hoort wat ons betreft ook de verantwoorde verwerking van gebruikte elektronische apparatuur.

Gratis recycling van gebruikte apparatuur, ongeacht merk, voor klanten van Apple
Via de recyclingservice voor het onderwijs zorgt Apple (in samenwerking met een partner) voor een veilige en milieuvriendelijke afvoer en verwerking van je apparatuur, waarbij aan de allerhoogste milieu-eisen wordt voldaan. Deze service, inclusief inzameling, transport, recycling en certificaat, is gratis voor alle klanten van Apple. Bovendien geldt deze service voor alle apparatuur, ongeacht merk en hoeveelheid.