Zeeschepen mogen gratis plastic afval leveren bij havens

Zeeschepen die langs de havens van Rotterdam Rijnmond of het Noordzeekanaalgebied varen, mogen daar vanaf 1 januari aanstaande gratis plastic afval afleveren bij de afvalinzamelaars van de haven. Dit scheepsafval moet wel goed gescheiden en schoon zijn. Het afval zal gerecycled worden en hierna als nieuwe grondstof gebruikt worden. Deze nieuwe maatregel is onderdeel van de Green Deal Scheepsafvalketen die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op 10 september 2014 heeft gesloten. Partners in deze overeenkomst zijn Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Zeeland Seaports, Groningen Seaports, Port of Den Helder, NVVS (scheepsleveranciers), KVNR (reders), scheepsafvalinzamelaars, ILT en Stichting De Noordzee.

Positieve ontwikkelingen
De minister is blij dat hij destijds de Green Deal Scheepsafvalketen heeft getekend. “Op deze manier kunnen wij goede stappen zetten om het plastic afval op zee terug te dringen”, laat hij weten. “Voor de schepen is plastic afval niet langer een kostenpost nu ze dit gratis kunnen afgeven”.

Sinds de intreding van de Green Deal is er al een flinke stijging te zien in de hoeveelheid gescheiden ingezameld plastic scheepsafval. Er zijn meerdere acties ondernomen om de inzameling, nasortering en recycling van plastic afval te optimaliseren. Zo hebben de Nederlandse en Vlaamse havens een gemeenschappelijk financieringssysteem voor afvalinzameling gesloten. En de Nederlandse overheid heeft bij de Europese Commissie aangedrongen op een herziening van de richtlijnen voor zogeheten havenontvangstvoorzieningen.