Zeer veel gezondheidsrisico's voor werknemers in afvalbranche

Onlangs is uit een onderzoek van de Inspectie Sociale zaken gebleken dat er in de afvalsector op zeer gevaarlijk wijze wordt gewerkt. Vaak worden veiligheidsregels overtreden. Personeel werkt zonder bescherming in tussen allerlei kankerverwekkende stoffen, zoals diesel, kwarts, houtstof en asbest.

Allerlei gezondheidsrisico's
Bij vele bedrijven in de afvalsector zijn inspecteurs langs geweest om te controleren of de veiligheidsvoorschriften nauwkeurig opgevolgd werden. Vele overtredingen werden opgemerkt. Zo werd er bijvoorbeeld vaak asbest opgeveegd, iets wat een groot gevaar voor de gezondheid oplevert. Ook wordt er veel gewerkt met verouderde machines met onvoldoende stofafzuiging. Handmatig afval sorteren moet eigenlijk gebeuren in een sorteercabine voorzien van luchtverversing en klimaatregeling. Ten slotte reden er dieselheftrucks rond in de hallen waar mensen zonder adembeschermende maskers aan het werk zijn. De uitgestoten fijnstof is kankerverwekkend en veroorzaken veel schade aan de gezondheid. Volgens de voorschriften moet er binnen met elektrische of LPG-aangedreven heftrucks worden gewerkt.

Werknemers zien geen gevaar
Veel werknemers onderschatten het gevaar van het inademen van gevaarlijke stoffen. Maar liefst 141 bedrijven hebben de regels het afgelopen jaar niet gevolgd. Dit werd met name gezien bij de kleinere bedrijven. Toch zijn de gevolgen zeker niet te verwaarlozen. Werknemers kunnen ziek worden en in het ergste geval zelfs overlijden bij een te lange blootstelling aan bepaalde schadelijke stoffen.

Onderzoek niet goed uitgevoerd
Toch is er ook tegengeluid te horen. De Branchevereniging Recycling en Breken vinden de conclusie uit het onderzoek van de inspecteurs onjuist. Directeur Max de Vries beweert dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd. “Deze uitkomst lijkt verontrustend maar dit beeld klopt totaal niet. De inspecteurs beweren dat werknemers tussen asbest werken maar dit is eerst uit het afval gehaald vóórdat het wordt verwerkt. Het werken met afval gebeurt wel op een veilige manier”, aldus De Vries. Volgens hem stelt de inspectie te hoge eisen aan afvalbedrijven. Eerder moesten bedrijven het contact met kwartstof verminderen en nu wil de inspectie dat er in cabines wordt gewerkt voor afvalscheiding. “Ik kan wel begrijpen dat veel bedrijven moedeloos worden omdat het nooit eens gewoon goed is. De inspectie is pas tevreden als en geen enkele blootstelling meer is aan kankerverwekkende stoffen”, vertelt De Vries. “Maar dit is niet haalbaar. Ze vergeten dat wij met afval werken. Er zullen dus altijd gezondheidsrisico’s blijven.”

Maar de inspectie blijft bij haar standpunt en zal alle bedrijven die afgelopen jaar niet volgens de regels werkten komend jaar opnieuw inspecteren. Wanneer blijkt dat zij nog steeds in overtreding met de voorschriften zijn, krijgen zij een boete.