Waterschappen waarschuwen voor oliebollenvet in riool

Diverse waterschappen hebben opgeroepen om rond de jaarwisseling géén oliebollenvet in het riool te gooien. Vet dat via toilet of afvoerput in het riool komt verstopt en verontreinigt het rioolstelsel. Dit kost de waterschappen veel geld.

Het overtollig vloeibaar frituurvet kan terug worden gedaan in een leeg melkpak of de oorspronkelijke kan. Het kan apart worden afgeleverd in de milieustraat of bij een van de vele inleverpunten in supermarkten. Klik hier voor meer informatie

Het vloeibaar frituurvet kan worden gerecycled. Er wordt onder meer biodiesel van gemaakt.