Verlenging samenwerking Van Gansewinkel en DAF Trucks

Afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel en truckproducent DAF Trucks hebben deze maand een nieuwe, 5-jarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het reststoffenbeheer in Nederland. De getekende overeenkomst is een verlenging van de huidige samenwerking die al ongeveer 25 jaar bestaat. DAF Trucks helpt Van Gansewinkel hiermee om de algehele doelstelling van het bedrijf te realiseren, namelijk om het percentage afval dat verder gaat als grondstof de komende jaren te laten stijgen tot 70 procent.

Tweede leven voor afvalstoffen
DAF Trucks produceert dagelijkse een grote stoom aan restafval door het productieproces van zware- en middelzware voertuigen. De reststromen zijn bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, metalen, kunststoffen en algemeen bedrijfsafval. Het bedrijf Van Gansewinkel is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van dit afval. Hiernaast neemt Van Gansewinkel neemt ook de verantwoordelijkheid voor het ‘Scrap Metal Management’. Dit model, ontwikkelt door Van Gansewinkel zelf, houdt in dat ook het afval van bedrijven met relatief veel schroot voor de rekening van Van Gansewinkel is. Zij zorgen en voor dat de diverse metaalstromen een hoogwaardig tweede leven krijgen door ze om te vormen tot nieuwe producten.

“Van Gansewinkel zet zich de komende jaren onverminderd in om het afvalmanagement bij DAF Trucks verder te optimaliseren, zowel in kwaliteit als in kosten”, vertelt Cees van Gent, CEO van Van Gansewinkel. “Wij zien afval niet als een restproduct maar een waardevol begin van een nieuwe cyclus. Voor DAF Trucks betekent dit dat wij hun afval ophalen, dit recyclen en vervolgens inzetten als grond- of bouwstof of het gebruiken voor het opwekken van energie."

Uitstekende partner
Ook de truckproducent zelf is na alle jaren nog steeds zeer tevreden met de samenwerken. ”DAF Trucks wil met haar processen en producten het milieu zo min mogelijk belasten. We werken ook voortdurend aan het verder reduceren van de milieubelasting van al onze activiteiten. Wanneer het gaat over een duurzame afvalverwerking en het geven van een tweede leven aan afvalstoffen is Van Gansewinkel een uitstekende partner om deze doelstelling te bereiken”, aldus Dhr. Jos Smetsers, DAF Directeur Inkoop.