Van Gansewinkel partner in project ‘Flanders Recycling Hub'

Van Gansewinkel is de 22e partner geworden van het project ‘Flanders Recycling Hub'. Dit is een ambitieus initiatief van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Het doel van dit project is om de havens, de economie en de recyclingindustrie in Vlaanderen zo optimaal mogelijk te benutten om er voor te zorgen dat er meer gerecycled gaat worden en er een circulaire economie tot stand komt.

Rendement van recycling verhogen
Voor Van Gansewinkel is de grootste motivatie om zich aan te sluiten bij dit project dat er een grote grondstoffenschaarsheid is en dat een circulaire economie hier oplossingen voor biedt. In 2012 is er door de OVAM al een project gestart genaamd 'Vlaams Materialenprogramma'. Flanders Recycling Hub is hier een vervolg op. Het stippelt een route uit die Vlaanderen tot het internationale recyclingcentrum maakt waar materialen aangevoerd, hoogwaardig gerecycled en weer doorgevoerd worden of als grondstof gebruikt in Vlaanderen zelf. Fase 1 van het onderzoek is de materiaalsoorten die worden aangevoerd in kaart brengen. Hierbij wordt ook gekeken of het verhogen van de import van deze afvalstroom de recycling kan verbeteren. Voor de stromen met veel rendement wordt een ketenproject ontwikkelt wat als concept in de praktijk getest gaat worden.

Van Gansewinkel
De doelstelling van het bedrijf Van Gansewinkel is om de eigen prestaties wat betreft het herwinnen van grondstoffen uit afval- en reststromen te verbeteren van 65% (2014) naar 75%. Dit moet in 2020 behaald zijn. De bijdrage van Van Gansewinkel aan het project is het geven van kennis op het gebied van logistiek, recycling en grondstoffen en het ondersteunen van de andere partners bij het sluiten van de materiaalketens.