Totaalbeurs voor milieu voorziet verdere groei

's-Hertogenbosch, 23 januari 2012. Van 9 tot en met 11 oktober 2012 zal in de Brabanthallen 's-Hertogenbosch voor de derde keer de nationale beurs Milieu worden gehouden. Aandacht voor het milieu wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Naast een schonere leefomgeving biedt duurzaam ondernemen kans op het terugdringen van milieukosten en genereren van extra omzet. Het nemen van de juiste milieumaatregelen, het benutten van nieuwe technieken, duurzaam produceren en anticiperen op nieuwe regelgeving vraagt kennis en kunde.

52% Groei
De belangstelling voor een brede milieubeurs is het afgelopen jaar dan ook fors gestegen. Milieu 2011 kende met ruim 7.200 bezoekers een groei van 52%. Ruim 90% van de bezoekers van 2011 overweegt of weet zeker (43%) ook de editie van 2012 te gaan bezoeken. Gelijktijdig vindt de vakbeurs Energie plaats die specifiek over energiebesparing gaat. Er is uiteraard veel synergie tussen beide beurzen. 75% van de Milieu bezoekers bezoekt ook Energie en 60% van de Energie bezoeker gaat ook naar Milieu. In totaal waren er ruim 350 exposanten, voor 2012 is meer ruimte beschikbaar.

Eén van de peilers van de beurs zijn de voordrachten, speeddates, debatten en workshops, m.m.v. de VVM, VLM en NVRD. Ruim 90% van de aanwezigen in 2011 beoordeelden de kwaliteit goed. Ruim 80% vond de diversiteit van de exposanten uitstekend. 12,5% had geen mening. Bezoekers zijn met name afkomstig van bedrijven en overheden met een hoge milieudruk zoals gemeenten, waterschappen en ondernemingen uit de industrie, bouw en vastgoed, zorg, recreatie en retail.

Thema's
Milieu 2012 biedt informatie en besparende technieken gegroepeerd in deelexposities. Belangrijke thema's zijn afvalbehandeling en recycling, lucht kwaliteitsverbetering (afval)waterbehandeling, bodem (onderzoek, -sanering en -energie, ruimtelijke ordening), geluidshinderbestrijding, externe veiligheid en veilig werken, duurzaam inkopen en duurzame mobiliteit.