Strengere wetgeving voor recycling elektronisch afval

De Nederlandse overheid heeft besloten dat alle bedrijven die elektronisch afval verwerken in ons land zich aan dezelfde hoge kwaliteitsnormen moeten houden. Op die manier zullen de bedrijven verplicht zijn om het afval wat ze verwerken ook te registreren. Dit besluit is genomen in samenspraak met de recyclingindustrie en de producenten verenigd in de NVMP. Door de aangescherpte Europese richtlijn moet Nederland meer afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) gaan verantwoorden, namelijk wel 85% vanaf 2019. Deze strenge maatregelen zijn daarvoor nodig volgens de overheid.

Wecycle
De maatregel is onder de naam certificerings- en registratieplicht opgenomen. De registratieplicht is op 14 februari 2014 ingegaan maar de certificeringsplicht zal per 1 juli 2015 pas ingaan. Er was unanieme steun van de Tweede Kamer bij het voorstel. De producenten hebben de verantwoordelijkheid genomen door de stichting Wecycle op te zeten. Tot nu toe rapporteert Wecycle ongeveer de helft van het elektronisch afval dat geproduceerd wordt. De certificerings- en registratieplicht moet ervoor nu voor gaan zorgen dat al het elektronische afval de juiste behandeling krijgt en dat het bekend is waar het terechtkomt. Ook het volume aan afval dat recyclingbedrijven op eigen initiatief verwerken kan worden meegerekend.

“Overheid, producenten en recyclingindustrie zetten met dit akkoord een belangrijke stap op weg naar een gesloten kringloop voor elektrische apparaten en elektronica”, legt Jan Kamminga, voorzitter van de Vereniging NVMP, uit. “Als certificering en registratie na volgend jaar algemeen zijn, kunnen we aantonen dat het overgrote deel van alle afgedankte elektrische apparaten en verlichting op een verantwoorde manier wordt verwerkt. Uit dat afval winnen we meer dan 80% van de grondstoffen terug en de resterende portie wordt vrijwel geheel gebruikt voor opwekken van kracht, warmte en energie.”

Één lijn trekken
"Voor de recyclingindustrie is van belang dat uniforme kwaliteitsnormering een level playing field creëert", zegt Ton Holtkamp. Hij is de onafhankelijk voorzitter van het overleg tussen de overheid, producenten en recyclingindustrie die de maatregel volgens de ministeriële regeling in het leven hebben geroepen. “De wet stelt aan alle spelers dezelfde minimum kwaliteitseisen. Dan zijn zij ervan verzekerd dat de concurrentiestrijd zich richt op efficiency en dat er geen oneerlijk voordeel behaald kan worden door te morrelen aan de kwaliteitsnormen.”

Hoewel de certificeringsplicht niet direct ingaat worden bedrijven toch gestimuleerd hier eerder aan te werken. Vanaf juli 2015 kan de handhaving zich meer gaan concentreren op partijen die niet gecertificeerd zijn en dus ongeoorloofd bezig zijn met de verwerking van e-waste. Een effectieve, gerichte handhaving zal naar verwachting voorkomen dat lekstromen naar laagwaardige recycling en illegale export blijven bestaan.

Iedereen moet helpen
Maar om volledig te zijn zal de stimulatie om e-waste gescheiden in te leveren gestimuleerd moeten worden. Dit om te voorkomen dat het in het restafval terecht komt, zoals nu nog met meer dan 10% van alle elektrische apparaten en lampen gebeurt. Producenten zullen daarom acties en campagnes blijven voeren om de consument en bedrijven aan te sporen hun e-waste zorgvuldig in te leveren. Deze extra aandacht voor het gescheiden inleveren komt overeen met het beleid van staatssecretaris Mansveld om de hoeveelheid gestort en verbrand restafval te halveren en door gescheiden inzameling en recycling meer grondstoffen terug te winnen.