Staking van vuilnismannen in Purmerend

Vandaag, 18 juni, hebben alle vuilnismannen in Purmerend een dag gestaakt. Er is geen afval opgehaald en geen grofvuil ingezameld. Ook de milieustraat is de hele gesloten gebleven. Dit was vanwege een landelijke actie voor een betere cao, waarbij de Purmerendse vuilnismannen zich aan hebben gesloten.

De komende dagen
Afval wat normaal gesproken op woensdag zou worden ingezameld, zal nu op donderdag en vrijdag worden opgehaald. Op de website van gemeente Purmerend staat per straat aangegeven of de ophaaldag donderdag of vrijdag is. Bedrijfsafvalcontainers worden morgen, 19 juni, opgehaald.

Het grofvuil wat aangemeld was om vandaag te worden opgehaald, zal de komende dagen worden opgehaald. Tot zondag 22 juni kunnen er geen nieuwe meldingen van grofvuil worden gedaan.