Staatssecretaris Mansveld bezoekt milieubewuste bedrijven in Californië

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) brengt volgende week een werkbezoek aan Californië. Hiermee wil zij de samenwerking met Californië versterken en uitwisselen van kennis over duurzaamheid, elektrische mobiliteit en recycling stimuleren. “Californië is een pionier in de aanpak van het klimaatprobleem en milieubewustzijn. Daar kunnen wij van leren. Ik wil duurzaamheid, economie en innovatie met elkaar verbinden om Nederland duurzame koploper in Europa te maken”, aldus Mansveld.

Elektrische mobiliteit
In Fremont brengt Mansveld een bezoek aan Tesla Motors. Tesla ontwikkelt en produceert elektrisch aangedreven auto’s en heeft ook een Europees distributiecentrum in Tilburg. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Bovendien is Nederland het eerste Europese land waar Tesla Motors zijn geleverd. “De vestigingen van Tesla zorgen in Nederland voor 150 banen. Een groene economie is een banenmotor”, zo verteld Mansveld.
Met de gouverneur van Californië, Jerry Brown, spreekt de staatssecretaris onder andere over elektrische mobiliteit. In de Verenigde Staten loopt Californië hierin aan kop, één op de vier verkochte elektrische auto’s in de VS rijdt in deze staat. Eind september reden in Nederland ruim 13.000 elektrische auto’s, naar verwachting zijn dit er eind dit jaar 20.000. Nederland heeft de doelstelling om 200.000 elektrische auto’s te hebben in 2020.

Samen met Matt Rodriquez, de minister van Milieu van Californië, opent Mansveld in Sacramento een workshop over de samenwerking tussen Californië en Nederland op het gebied van elektrische mobiliteit.

Duurzaamheid
In San Francisco bezoekt Mansveld afvalrecyclingbedrijf Recology. Zowel in San Francisco als in Nederland wordt veel afval gerecycled. Nederland in milieubewust en streeft naar een optimaal gebruik van grondstoffen, een duurzaam gebruik van hulpbronnen en wil het afval dat nog ontstaat beter scheiden en recyclen.

Tijdens haar bezoek aan Sacramento spreekt Mansveld met Mary Nichols. Zij is het hoofd staat van de California Air Resources Board over het emissie handelssysteem van Californië (cap and trade) om de C02-uitstoot te verminderen. Ook bezoekt de staatssecretaris hier een project met duurzame woningen. Door de klimaatverandering neemt de noodzaak om energieneutraal te bouwen en renoveren toe. De Europese Commissie wil dat eind 2020 alle nieuwbouw nagenoeg energieneutraal is. Tot slot reist de staatssecretaris naar de universiteit van Davis. Deze keer gaat ze per fiets en trein. Bij deze universiteit is een campus gebouwd die op termijn energieneutraal zal zijn. De universiteit van Davis werkt nauw samen met de Nederlandse universiteit van Wageningen.
De staatssecretaris wordt tijdens de reis vergezeld door vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, onder wie president-directeur Dick Benschop van Shell, voorzitter Wiebe Draijer van de Sociaal Economische Raad, directeur klimaat van de Universiteit van Wageningen Kees Slingerland en Manon Janssen, directeur van Ecofys en boegbeeld van de topsector Energie.

Klimaattop Warschau
Het bezoek van de staatssecretaris is een opmaat naar de klimaattop die volgende maand in Warschau plaatsvindt. Daar worden stappen gezet voor wereldwijde afspraken die gemaakt zullen worden in 2015. Nederland zet binnen de Europese Unie in op een vermindering van minimaal 40 procent CO2-uitstoot in 2030.