Sorteerders vrezen voor hogere bouwafvalberg

Den Haag - De bergen afval afkomstige van afgebroken woningen of gebouwen groeien door nieuwe stortregels. Dat verwachten de afval sorteerders. Het zijn roerige tijden voor verwerkers van afval en slopers. De stortbelasting is per 1 januari afgeschaft en deze week presenteerde staatssecretaris Atsma (milieu) zijn ontwerpbesluit voor stortverboden en stortplaatsen. De lijst van afvalstromen die niet gestort mogen worden, wordt langer. Op termijn moet ook asbest een tweede leven krijgen. Atsma wil daarmee het hergebruik van bouwafval stimuleren.

Of dat gaat lukken, waagt de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) te betwijfelen. De BRBS verwacht juist extra vrachtwagens richting de Nederlandse stortplaatsen. "Door het afschaffen van de stortbelasting is de prikkel voor aannemers weg om afval te scheiden", zegt Max de Vries, directeur van de BRBS. De langere lijst van verboden stortmaterialen doet daar volgens hem niets aan af. "Zonder controle zul je altijd sluipstort houden. Daarom pleiten wij voor permanente bewaking van de stortplaatsen."