Sociaal-Economische Raad brengt advies uit voor circulaire economie

Het kabinet heeft hulp ingeschakeld van de Sociaal-Economische Raad (SER) met instemming van de ministerraad. Ze willen advies over hoe het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties en de overheden in Nederland nog beter kunnen afstemmen op het creëren van een circulaire economie. Steeds meer organisaties vinden duurzaamheid en hergebruik namelijk zeer belangrijk. Zo zouden bijvoorbeeld kleding- en elektronicabedrijven hun producten zo kunnen ontwerpen dat deze gemakkelijker te repareren zijn en beter te recyclen. Maar ook zou er nog veel meer gewerkt kunnen worden met afvalmaterialen. Zo zou er nieuw cement gemaakt kunnen worden van bouwpuin.

Uit een onderzoek van TNO is gebleken dat er nog veel kansen liggen voor Nederland op economisch gebied. Nederland zou een vermindering van 17 Megaton CO2 en daarnaast aanzienlijke vermindering van het watergebruik kunnen doormaken. De SER zal begin 2016 het eerste advies uitbrengen.