SNB ondertekent Ketenakkoord Fosfaatkringloop

4 oktober 2011 - Vandaag heeft Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) samen met 19 partijen, waaronder de Unie van Waterschappen, LTO Nederland en staatssecretaris Atsma namens het Rijk het Ketenakkoord Fosfaatkringloop ondertekend. In het akkoord hebben de partijen afspraken gemaakt om te zorgen dat er zo veel mogelijk fosfaat op een milieuverantwoordelijke wijze hergebruikt wordt. Fosfaat is immers een belangrijke grondstof voor de voedselproductie. In het Nederlandse rioolslib zit ruim 11.000 ton kostbaar fosfaat. SNB verwerkt 27% daarvan. SNB ziet als grootste slibverwerker van Nederland de noodzaak om op korte termijn te investeren in het sluiten van de fosfaatkringloop. Marcel Lefferts, directeur: ‘SNB wil binnen drie jaar al haar verbrandingsas inzetten voor de terugwinning van fosfaat.’

De ondertekening vond plaats tijdens de Innovatie-Estafette in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Het Ketenakkoord verbindt de diverse ‘Green Deals’ – landelijke samenwerkingsverbanden om duurzaamheid te bevorderen – die een dag eerder werden gesloten. Het ketenakkoord raakt verschillende bronnen van fosfaatstromen: van industrie, huishoudens, veehouderij (mest) tot de watersector (riool- en waterzuivering).

Focus op fosfaat
SNB verbrandt het slib dat overblijft na het rioolwaterzuiveringsproces. De reststoffen die na de verbranding van slib overblijven, kunnen opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest, asfalt en voedingsmiddelen. Marcel Lefferts: ‘Dit is een totaal andere kijk op slibverwerking. Waar wij eerst alleen de afvalverwerker aan het einde van de lijn waren, brengen we nu als echte ketenspeler grondstoffen terug in de economische en ecologische kringloop. Dat is een prachtige uitdaging.’

Afvalwaterketen
N.V. Slibverwerking Noord-Brabant vervult een actieve rol als partner in de totale afvalwaterketen, door continu zuiveringsslib te verwerken tegen de laagste ketenkosten met minimale emissies naar het milieu en maximale terugwinning van energie en grondstoffen. SNB heeft bewezen dat zij een kwalitatieve, milieuvriendelijke en economisch aantrekkelijke oplossing biedt voor de verwerking van een ‘moeilijk’ afvalproduct.