Senioren willen schone aarde nalaten

We kunnen een voorbeeld nemen aan de leefwijze van senioren, zo blijkt uit onderzoek van seniorencommunity Goedenwel onder 855 respondenten. Bijna alle senioren geven aan er zoveel mogelijk een duurzame levensstijl op na te houden. De uitkomsten zijn opvallend. 95% gebruikt spaarlampen in huis, 65% maakt gebruik van groene energie, nog meer senioren houden het gebruik van energie goed in de gaten, meer dan 80% scheidt afval zoveel mogelijk en 78% heeft het huis goed geïsoleerd en gaat zuinig om met verwarming. Duurzamer leven behoort tot de goede voornemens. Energie, recycling en voeding zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten.

Een derde van de senioren leefde altijd al duurzaam uit eigen intenties, nog eens zoveel geeft aan het van huis uit te hebben meegekregen en 33% zegt het te zijn gaan doen omdat zij nu het belang er van inzien. Veelal wordt dit uitgelegd in betere zorg voor het milieu, zorgen voor de aarde en het nalaten van een schone aarde voor de volgende generatie. Bijna 80% geeft aan het belangrijk te vinden dat iedereen duurzamer gaat leven.
Voeding

Driekwart van de senioren geeft aan ook soms biologische producten te eten. Smaak, omgang met dieren, eigen gezondheid en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Biologisch vlees wordt door bijna driekwart van de respondenten in de supermarkt gekocht. Online voedingsproducten kopen doet de senior nog niet, zij zien en voelen het product graag alvorens tot de aanschaf over te gaan.

Over Goedenwel
Goedenwel is een initiatief van Achmea en komt voort uit de ambitie om de 55plus doelgroep tegemoet te komen in een nieuwe levensfase. Deze derde levensfase, die volgens menigeen start rond het 55e levensjaar, brengt een hoop vragen met zich mee. Hoe lang wil ik nog werken, hoe is mijn pensioen geregeld, hoe blijf ik gezond, maar ook: Welke droom wil ik nog realiseren? Goedenwel speelt op al deze vragen in en geeft leden de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Naast de community zijn er vacatures voor senioren te raadplegen en vragen te stellen aan een panel van experts. De community heeft 40.000 leden. Kijk ook op facebook.

Bron: www.goedenwel.nl