Samenwerking Wecycle en Stichting Repair Café

Recyclingstichting Wecycle en Stichting Repair Café hebben een samenwerkingsverband gesloten. Bij een repair café kunnen mensen met hun kapotte spullen of apparaten langskomen om het te laten maken. Maar helaas lukt dat niet altijd en belandt het apparaat toch nog bij het restafval. De stichtingen willen zich actief gaan inzetten om dit te voorkomen. Elektrische apparaten die niet meer te repareren zijn, moeten niet worden weggegooid maar ingeleverd voor recycling.

Zonde om weg te gooien
Elk jaar verdwijnen miljoenen kilo’s aan vooral kleine afgedankte elektrische apparaten tussen het restafval. Op deze manier gaat veel materiaal verloren voor recycling. Wecycle en Stichting Repair Café hebben de samenwerking gesloten om dit te veranderen. In de 260 Nederlandse repair cafés worden bezoekers voortaan geïnformeerd over het op de juiste manier inleveren van afgedankte elektrische apparaten. Dit kan bijvoorbeeld bij de gemeente of bij een winkel met een Wecycle-inleverbak. Ook is het mogelijk dat het Repair Café hun bezoekers een Jekko-inzamelbox voor thuis gratis mee geeft.

Belang van recycling
Jan Vlak, directeur Wecycle, is blij met de nieuwe samenwerking. ”De repair cafés helpen de klant om hun apparaten langer te kunnen gebruiken door ze te repareren. Maar als een apparaat niet meer gemaakt kan worden, wordt het toch nog weggegooid. Maar wij vinden dat dit gerecycled moet worden. Ik ben verheugd dat we onze boodschap samen met Stichting Repair Café aan de mensen kunnen doorgeven”, aldus Vlak.

Martine Postma, directeur Stichting Repair Café, vertelt waarom de samenwerking belangrijk is. ”Door samen te werken met Wecycle bieden we onze bezoekers een extra service. Gemiddeld is 70 procent van de reparaties in een repair café succesvol, en de overige 30 procent kan helaas niet gemaakt worden. Dit is ook bij elektrische apparaten het geval. In deze gevallen is het goed om bezoekers actief te wijzen op het nut en de noodzaak van de verantwoorde recycling die Wecycle kan bieden”, aldus Postma. Wecycle kan kleine elektrische apparaten voor 80 procent recyclen. Hierdoor blijven grondstoffen behouden en schadelijke stoffen worden op milieuvriendelijke wijze verwijderd.