Samenwerking Belgische stad Halle en kringwinkel Televil

In Halle zullen deze maand nieuwe textielcontainers worden geplaatst in verschillende straten. De Belgische stad Halle gaat exclusief samenwerken met kringwinkel Televil voor de inzameling van kleding.

Textiel inzamelen
Door een nieuwe overeenkomst de deze beide partijen hebben ondertekend wordt er nog beter samengewerkt voor een maximaal hergebruik van goederen. De partners werken al jaren samen. De kringwinkel van Televil is al jaren gevestigd in Halle en op het gemeentelijke containerpark staat een speciale container om herbruikbare goederen in te deponeren voor de winkel.
"Maar we willen nog een stapje verder gaan, vooral in het inzamelen van herbruikbare kledij", vertelt schepen Johan Servé (SP.A). "We kiezen exclusief voor Televil die textielcontainers op Hals grondgebied mag plaatsen. Op die manier steunen we ook de sociale tewerkstelling in eigen stad."

Binnenkort, in de maand juli, zullen de twintig nieuwe textielcontainers geplaatst worden en oude verwijderd. Televil zal de containers regelmatig leeghalen. "Nadien sorteren we het textiel met mensen uit de sociale en beschutte tewerkstelling. Het herbruikbare textiel zal in de lokale kringwinkel verkocht worden tegen sociaal correcte prijzen", legt Luc Daelemans, directeur van de kringwinkel, uit. "Televil is heel blij met de sociale keuze van de stad Halle. Wij stellen zo’n driehonderd mensen tewerk. We kunnen de jobs van deze kwetsbare groep op de arbeidsmarkt enkel vrijwaren als we voldoende aanvoer van goederen hebben. De keuze die de stad Halle nu maakt, betekent een enorme steun. We kunnen alleen maar hopen dat andere gemeenten zich hieraan spiegelen."
De precieze locaties van de textielcontainers zijn te vinden op de site van gemeente Halle.