Ruzie tussen Talen Recycling en gemeente Staphorst

Grote ruzie in Staphorst tussen recycling-ondernemer Albert Talen en de gemeente. De gemeente zet bestuursdwang in als wapen en de ondernemer een afvalberg waarmee hij de nieuwe weg blokkeert. Talen Recycling is een zwaar provinciaal bedrijf, zoals dat heet. Het houdt zich bezig met de verwerking van allerlei soorten afval waarvoor provinciale vergunningen nodig zijn.

Misverstanden
Het leek alsof de ondernemer en de gemeente een goede ruil hadden gemaakt. De gemeente kreeg wat grond van Talen zodat de Westerparallelweg, die doodliep op het bedrijventerrein van de ondernemer, doorgetrokken kon worden. Ter compensatie zou Talen een naastgelegen stuk grond krijgen via een grondruil met een andere ondernemer. Maar dit plan is iets anders uitgepakt dan verwacht. De nieuw klinkerweg staat nu vol met afval, het nieuwe perceel grond naast Talen ligt braak en de ondernemer uit Staphorst heeft 70.000 euro aan provinciale dwangsommen thuis liggen.

Er is een contract opgesteld bij de notaris om de ruil tussen Talen Recycling en de gemeente in goede banen te leiden. In dit contract is vastgelegd dat gemeente Staphorst de provinciale vergunning voor het nieuwe perceel zou regelen, volgens Talen. De gemeente zou alles financieren en een bureau zou de procedures uitvoeren. Het enige wat Talen hoefde te doen wat de formele aanvraag indienen. “Een grondruil ga je niet aan als je niet zeker weet dat je het nieuwe perceel ook daadwerkelijk kunt gebruiken”, is de reactie van de gemeente.
De ruil is al op 30 april vorig jaar voltooid. Albert Talen nam het grote perceel in gebruik en voerde bergen puin en afval aan en de gemeente wat tevreden met de nieuw aangelegde weg. Maar korte tijd later diende de provincie Overijssel een klacht in omdat Talen geen vergunning bleek te hebben voor het stuk grond. Als antwoord hierop heeft de ondernemer zijn afval op de nieuwe weg gestort, zijn voormalig bedrijfsterrein. De gemeente heeft de boel meerder keren ontruimd, op kosten van de ondernemer, maar binnen korte tijd lag er een nieuwe berg afval. “Ik betaal helemaal niets”, zegt Talen stellig. “Ik sta in mijn recht. Als de weg vrij is, gooi ik hem meteen weer vol!”

Verantwoordelijk wethouder Krale van de gemeente Staphorst laat weten dat in de akte die is afgesloten niet staat dat de gemeente de vergunning met de provincie zou regelen. Zij zouden zich slechts voor hem inzetten bij de provincie, zodat hij zijn vergunning zou krijgen. Natuurlijk betaald de gemeente de kosten voor het bureau en het onderzoek maar de vergunningen moet hij zelf aanvragen, dat kunnen wij niet doen. Er is sprake van een misverstand door een verschillende interpretatie van de afspraken.