Roermond gaat drankenkartons recyclen

Drankenkartons zijn erg goed te recyclen en kunnen als grondstof dienen voor een nieuw product. Gemeente Roermond, Van Houtum B.V., Stichting Hedra en Arvalis hebben de intentieverklaring ‘Samenwerking recycling drankenkartons Nederland’ getekend. Het doel daarvan is lokaal te starten met inzameling en recycling van drankenkartons in de gemeente Roermond. Het plan is onderdeel van het project ‘Recycling drankenkartons in Nederland’. Dit kernteam zal worden ondersteund door o.a. overheden, bedrijven en organisaties.

Roermond
De gemeente Roermond heeft als doelstelling de hoeveelheid huishoudelijk afval die wordt verbrand inperken. Roermond is daarom ook initiator en ambassadeur van dit project. “We doen al sinds jaar en dag aan bronscheiding van drankenkartons in Swalmen en hebben dit per 1 januari uitgebreid naar heel Roermond. Als we er in slagen de drankenkartons regionaal te verwerken biedt dit kansen voor een milieuvriendelijke verwerking en duurzame werkgelegenheid in Limburg en snijdt het mes aan twee kanten”, maakt wethouder Gerard IJff duidelijk. Hij is de wethouder van Roermond.

Drankenkartons leveren meer dan je denkt
Een van de deelnemende bedrijven is Van Houtum. Dit is een leverancier van innovatieve washroomoplossingen inclusief hygiënepapier en een belangrijk voorbeeld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Van Houtum is van mening dat wegwerpproducten alleen met gebruikte vezels mogen worden gemaakt en produceert zijn papier uitsluitend met gerecycled materiaal. Ook de drankenkartons zijn dus geschikt als grondstof. Naast de papiervezels uit de kartons kunnen misschien zelfs nog andere componenten worden gebruikt. Van Houtum onderzoekt momenteel de mogelijkheid tot volledige recycling van drankenkartons en wil zich ontwikkelen tot dé Nederlandse verwerker van deze waardevolle stroom.

De andere deelnemers
Een andere deelnemende organisatie is Stichting Hedra. Dit is de Nederlandse brancheorganisatie die de milieubelangen behartigt van de producenten van kartonnen drankverpakkingen. Ook biedt de stichting ondersteuning door middel van kennisoverdracht en het wil een draagvlak creëren voor de inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland. Het bedrijf Arvalis is mede-bedenker en coördinator van het project ‘Recycling drankkartons in Nederland’. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van innovaties door middel van projectbegeleiding en samenwerking tussen de juiste partijen.