Recyclingonderneming Afval Loont klaar voor snelle groei

Het recyclingbedrijf Afval Loont geeft mensen geld voor het inleveren van gescheiden huishoudelijk afval. Voor elke kilo afval krijgen consumenten tussen de 4 en 15 eurocent. Zo kan een huishouden al snel 30 euro per jaar verdienen, enkel door afval in te leveren. De huishoudens kunnen ervoor kiezen dit geld te doneren aan lokale goede doelen of verenigingen.

Goede resultaten in Rotterdam
Het concept van Afval Loont loopt al enige tijd in regio Rotterdam. Hier is zijn zeer goede resultaten behaald. Zo is de inzameling van gescheiden huishoudelijk afval toegenomen met 40%. Dit houdt een besparing in van meer dan 13.000 ton CO2 in vier jaar. Het doel is om dit in 2020 verder verhoogd te hebben tot een besparing van 43.000 ton.
Afval Loont zamelt vooral de afvalstoffen papier, kunststof, textiel en frituurvet in. Binnen de regio Rotterdam heeft het bedrijf vier locaties waar afval ingeleverd kan worden door omwonenden. Afval Loont heeft als doel om binnen afzienbare tijd 50 vestigingen in Nederland te hebben waar 150.000 mensen hun afval inleveren.

Gulle giften
Om deze groei te realiseren heeft Afval Loont maar liefst 500.000 euro aan groeikapitaal gekregen van het investeringsfonds Social Impact Ventures. Maar ook het afvalbedrijf Van Gansewinkel en adviesbureau Rebel hebben geld geschonken aan de groeiende onderneming.
"Afval Loont is een schoolvoorbeeld van een sociale onderneming die impact op zowel ‘people’ als ‘planet’ realiseert", aldus Helmer Schukken, partner bij Social Impact Ventures.