Recycling.nl introduceert Ladder van Lansink 2.0

Haarlem, 25 januari 2012. Op de site van Recycling.nl is de vernieuwde ladder van Lansink gelanceerd. Dit is gebaseerd op de originele Ladder van Lansink, genoemd naar het Tweede Kamerlid dr A.G.W.J. Lansink die deze volgorde van afvalverwijdering voorstelde.

Wat is de "Ladder van Lansink"?
De "Ladder van Lansink" onderscheidt vier vormen van omgaan met afval.
Preventie heeft de hoogste prioriteit, gevolgd door (een zo hoogwaardig mogelijk) hergebruik.
Als dit niet mogelijk is, moet gestreefd worden naar verbranding van afval, bij voorkeur met energie-opwekking. De minst gewenste oplossingen zijn storten en lozen.

Ladder van Lansink 2.0

Preventie: kwantitatieve en kwalitatieve preventie
Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. Bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.

Hergebruik: nuttige toepassing door producthergebruik
Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt.

Recycling: nuttige toepassing door materiaal hergebruik
Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt.

Energie: nuttige toepassing als brandstof
Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking.

Verbranden: verbranden als vorm van verwijdering
Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land.

Storten
Afvalstoffen worden gestort.