Recycling Wolvega stopt met huis-aan-huis inzameling Weststellingwerf

Vanaf 1 januari 2016 moet het bedrijf Recycling Wolvega op last van gemeente Weststellingwerf stoppen met de huis-aan-huis inzameling van herbruikbare afvalstoffen zoals glas, oud papier, metaal en textiel.

Andere vormen van afvalinzameling
Momenteel gaat het recyclingbedrijf één keer in de 14 dagen langs de huizen in gemeente Weststellingwerf om het herbruikbare afval op te halen. Echter is dit in strijd met het Gemeentelijk Afvalstoffenplan 2015-2018 waarmee de gemeenteraad in februari dit jaar heeft ingestemd. De hoeveelheid aangeboden afval loopt namelijk terug door deze vorm van inzameling.
In de gemeente zijn vele locaties en manieren om afval op een duurzame manier in te leveren. Glas en textiel kunnen gedeponeerd worden in een van de vele containers in de gemeente, oud papier wordt regelmatig door scholen en verenigingen ingezameld, afvalstromen als klein gevaarlijk afval, elektronische apparaten en metaal kan bij het gemeentelijk afvalbrengstation worden afgegeven maar ook kunnen oude apparaten ingeleverd worden in een winkel bij aankoop van een nieuw apparaat.

De inwoners van Weststellingwerf zullen dus vanaf 1 januari aanstaande meer gebruik moeten gaan maken van deze voorzieningen als de huis-aan-huis inzameling wegvalt. “Er zijn veel goede alternatieven voor de inzameling van het afval en de inwoners van onze gemeente maken hier nu ook al veel gebruik van. Maar toch zal het stoppen van de ophaalservice wel enige gewenning en aanpassing vragen van onze inwoners”, laat wethouder Jack Jongebloed weten. Er zullen gedurende dit jaar nog extra containers in de gemeente worden geplaatst om het voor de inwoners gemakkelijker te maken. De exacte locaties hiervoor zijn nog niet bepaald. De gemeente wil haar inwoners er wel op wijzen dat zij extra alert moeten zijn dat zij geen afvalstoffen in de grijze container gooien die hier niet thuishoren. Informatie over de juiste wijze van afvalscheiding is te vinden op de website van gemeente Weststellingwerf.