PVC recycling goed op koers

VinylPlus, het programma voor duurzame ontwikkeling van de Europese pvc-industrie, heeft vorig jaar een record geboekt van 362.076 ton gerecycled pvc. Het is daarmee goed op weg naar de uitdaging van 800.000 ton per jaar in 2020. Aan de inhoud van het begrip ‘gerecycled pvc' is verder invulling gegeven en het omvat nu ook consumentenafval, bepaalde soorten postindustrieel pvc en een aantal gereguleerde afvalstromen in de EU.

Momenteel vindt onderzoek plaats naar innovatieve technologieën voor de recycling van moeilijk verwerkbaar pvc-afval en er is hard gewerkt aan het probleem van ‘uitgefaseerde additieven' als onderdeel van de aanwezigheid van gereguleerde chemicaliën in gerecycled pvc.

Vinyl Sustainability Forum 2013
De resultaten over 2012 zijn onlangs gepresenteerd tijdens het Vinyl Sustainability Forum 2013 in Istanbul. In navolging van de milieucommissaris van de EU zei VinylPlus-voorzitter Filipe Constant dat de industrie ‘effectief verandert van een model van middelenverbruik volgens een lineair patroon van ‘nemen-maken-gebruiken-weggooien' in een circulair economisch model dat end-of-life materialen terugbrengt in de productiestroom, waardoor de inherente duurzaamheid en veelzijdigheid van pvc verder wordt verstevigd'.

In 2012 registreerde VinylPlus een daling van 76,37 procent in het gebruik van loodstabilisatoren in de 27 EU-landen ten opzichte van 2007. Dit is een goede stap in de richting van volledige vervanging eind 2015.

Ecologische voetafdruk pvc
Een aantal taakgroepen van VinylPlus doet onderzoek naar de opname van hernieuwbare energie en grondstoffen, duurzaam additievengebruik en de ecologische voetafdruk van de pvc-productie. Er is een concept VinylPlus-productlabel voor pvc-producten ontwikkeld in samenwerking met The Natural Step, een NGO die input en begeleiding biedt bij de ontwikkeling van het VinylPlus-programma, en het bekende Britse certificeringsbureau BRE.

VinylPlus
VinylPlus is in 2011 gelanceerd als de nieuwe tienjarige vrijwillige verbintenis van de Europese pvc-industrie aan duurzame ontwikkeling.Een belangrijk thema van het VinylPlus-programma is bevordering van de ‘bewustwording van duurzaamheid'. In dat opzicht zijn vorig jaar diverse communicatieprojecten ondersteund om de boodschappen van de vrijwillige verbintenis van VinylPlus binnen de waardeketen uit te dragen.