Project ‘Van afval naar grondstof ‘ gestart

Koninklijke Metaalunie is samen met haar partners FME-CWM, stichting Duurzaam Bouwmetaal, Metaal Recycling Federatie en Van Gansewinkel het project ‘Van afval naar grondstof’ begonnen. Het doel hiervan is om de circulaire economie een stap dichterbij te brengen. Voor de verdere uitwerking werken deze partners samen met onder andere Scalda, Tilburg University, TU Delft, Universiteit Twente, DPI Value Centre, Stenden en Windesheim aangegaan.
De overheid heeft alle deelnemers gestimuleerd dit project te starten en ze worden geholpen door Stichting Adviescentrum Metaal (SAM).

Tijdens de Innovatie-estafette hebben overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk het startschot voor dit project gegeven. Het bestaat uit een onderzoek- en opleidingsprogramma dat is gericht op het rondmaken van de grondstofkringloop voor drie materiaalstromen (metaal, organisch en kunststoffen). Dit moet over een jaar leiden tot Green Deals waarin concrete afspraken over het programma worden gemaakt. Het doel is dat kennis- en opleidingsinstituten, bedrijfsleven en overheden samen de circulaire economie concreet gaan vorm geven door het forceren van hoogwaardig hergebruik van producten, materialen en afvalstoffen en het zoeken van oplossingen voor milieudrukvermindering. Het kabinet wil dat de transitie naar een circulaire economie een structureel onderdeel wordt van de onderzoeksprogramma’s van de topsectoren. Door dit project wordt dat ondersteunt.

‘Het programma heeft een langjarige en brede ambitie. De bedoeling is dat er binnen een jaar specifieke projecten uit voort komen die als Green Deal kunnen worden vormgegeven’, meent Gerard Wyfker, Beleidssecretaris Milieu & Energie Metaalunie. ‘Voor de maakindustrie, ook die in de metaal, is betaalbare toegang tot grond- en hulpstoffen essentieel. Maar die toegang is steeds minder vanzelfsprekend.’ Volgens Wyfker is die ontwikkeling niet te keren door een betere rechtsverhouding tot de bron van de stoffen, het versterken van de inkoopmacht of het overstappen op alternatieve, beter beschikbare, grondstoffen. ‘Waarom dan niet de uitdaging aangaan om circulair te worden en grond- en hulpstoffen eindeloos te laten circuleren in de keten?’, stelt hij. ‘Je blijft dan zelf met de ketenpartners de beschikkingsbevoegden en een dergelijke aanpak heeft bovendien als voordeel dat er minder snel sprake is van uitputting en daarmee wordt ook het milieu een dienst bewezen.’

Het circulair krijgen van de metaalketen is niet simpel gedaan. Afgelopen maanden is door de ketenpartners bekeken waar ze naar toe willen vanuit het oogpunt dit te bereiken. Er werd bepaald wat er al beschikbaar is om daar te komen en ook wat er nog niet beschikbaar is en nog onderzocht moet worden. ‘Het gaat daarbij niet alleen om kansen op technologisch gebied maar ook om kansen op het gebied van systeeminnovaties’, aldus Wyfker.