Pilot voor vermindering plastic tassen levert goede resultaten op

Door een pilot van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is gebleken dat met sterkere beprijzing en goede communicatie een grote daling in het aantal plastic tasjes dat winkels de klanten geven kan worden bereikt. De pilot leverde een aanzienlijke daling op van het aantal uitgegeven tasjes per aankoop, dit variërende van 48 tot zelfs 77 procent. Hierbij werden ook nog significante dalingen gezien in het aantal gratis tassen per aankoop. Na een percentage tussen de 57 en 95 procent gratis tassen in 2012, was dit in de pilotperiode in 2013 maar 4 tot 31 procent. Deze gegevens maakte de KIDV en de RND vandaag bekend.
De pilot is een onderdeel van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. In deze overeenkomst is een afspraak gemaakt tussen de overheid en het verpakkend bedrijfsleven over de inzameling en het hergebruik van verpakkingsmaterialen.

Onderzoeksvragen
De pilot is afgelopen jaar uitgevoerd van 10 oktober tot eind december door deze twee organisaties. De naam van de pilot is 'Mag het een tasje minder zijn?' en het doel was om te onderzoeken of door het prijzen van plastic tassen de uitgifte van het aantal tassen in winkels zou dalen. Ook werd onderzocht of dit prijzen van de draagtassen invloed heeft op het gedrag van consumenten tijdens het winkelen.
Uitvoering pilot

Uitvoering in de praktijk
'Mag het een tasje minder zijn?' is in drie gemeenten getest, namelijk Deventer, Tilburg en Zoetermeer. In deze drie steden deden er negen winkelketens mee: Blokker, Bart Smit, Intertoys, Intergamma, Kruidvat, Hema, C&A, V&D en Zeeman. Deze winkels maakte het kenbaar door hun klanten te vragen zelf een tas mee te nemen en het hergebruik van plastic tassen werd extra benadrukt. Als de klanten een plastic tas wilden hebben vroegen de winkeliers voor elke middelgrote of grote tas minimaal 10 cent. De kleinste tassen gaven de winkeliers nog wel gratis aan de klanten, maar voorwaarde was dit alleen te doen als klanten daar expliciet om vroegen. De pilot werd ondersteund door een gerichte communicatiecampagne, gericht op zowel klanten als winkelmedewerkers.

Jeroen van Dijken, secretaris Raad Nederlandse Detailhandel laat zijn mening blijken: "Beprijzen van plastic tasjes werkt om het aantal tasjes te verminderen. Maar bewustzijn bij de burger is cruciaal. Hij kan bijdragen aan een beter milieu door zelf een tas mee te nemen naar de winkel. De overheid zou moeten bijdragen aan dit bewustzijn door middel van een voorlichtingscampagne. In die campagne moet aandacht zijn voor milieuvraagstukken bij zowel webshops, als bij stenen winkels. Wij hebben als grote winkelketens het initiatief genomen om met het midden- en kleinbedrijf, de horeca en ambulante handel onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen om het aantal tasjes te verminderen."

Goede resultaten
De deelnemende organisaties zijn positief over uitvoering van de pilot en de resultaten die het heeft opgeleverd. Ook de inwoners van de pilotgemeenten reageren positief. Directeur Hester Klein Lankhorst van het KIDV bevestigt dit: "Het onderzoek onder inwoners van de pilotgemeenten laat zien dat 81 procent van de respondenten positief staat ten opzichte van de pilot en dat 87 procent het goed vindt als er maatregelen worden genomen om de hoeveelheid tassen terug te dringen."

Klein Lankhorst benadrukt echter wel dat de resultaten 'indicatief' zijn. Ze geven een weergave van de feitelijke uitkomsten van de pilot. "De tweede stap is om in kaart te brengen welke materialen voor tassen het meest duurzaam zijn. Dat onderzoekt het KIDV nog. Komende zomer wordt die uitkomst bekend en dan publiceren we een eindrapport."