Nieuws

Maak uw bedrijf duurzamer tijdens de Circular Economy Booster Medemblik

Op woensdag 4 juli kunnen bedrijven uit West-Friesland hun onderneming een stap verder brengen op het gebied van duurzaamheid tijden de Circular Economy Booster in Kasteel Radboud aan de Oudevaartsgat 8 in Medemblik. Deze dag wordt georganiseerd door zeven West-Friese gemeenten, ICT-bedrijf Vitasys en MVO Nederland De Groene Zaak. Gedurende de Booster dag delen ondernemers hun praktijkervaring op het gebied van circulair ondernemen en er vinden interactieve workshops plaats.

Brandende afvalbergen Polen vormen groot milieuprobleem

Het aantal brandende afvalbergen in Polen is ten opzichte van vorig jaar ontzettend toegenomen. De 63e brand is dit jaar al bereikt. In de meeste gevallen gaat het volgens de Poolse overheid om brandstichting.

Illegaal dumpen
Wanneer mensen hun afval illegaal dumpen op een afvalstortplaats, wordt dit in brand gestoken om het te verbergen. Dit wordt zowel gedaan door bedrijven als particulieren. Dit is strafbaar maar Polen ziet met de handen in het haar hoe dit probleem te verminderen.

Verbod op lozen van schadelijke gassen door binnenvaarttankers

Provincie Overijssel heeft, net als zeven andere Nederlandse provincies, getekend voor een landelijk verbod op het lozen van schadelijke stoffen in de open lucht door binnenvaarttankers. Het verbod op het lozen van deze gassen wordt in 2020 van kracht.

Binnenvaarttankers laten tijdens het varen hun schadelijke restgassen ontsnappen aan de open lucht. Door het lozen van deze gassen daalt de luchtkwaliteit en het schaadt de gezondheid van mensen. Dit gebeurt vooral in het westen van het land, rondom grote rivieren en in havens.

Pagina's