Nieuws

Milieustaat Oss ondergaat grote verbouwing voor betere afvalscheiding

De milieustraat aan de Maaskade in gemeente Oss zal het komende half jaar flink verbouwd gaan worden. De gemeente investeert 2,2 miljoen euro om afvalscheiding en -hergebruik te verbeteren. Hierdoor zal de gemeente dit bedrag naar verwachting op termijn vanzelf terugwinnen. De vernieuwde milieustraat levert ook zes extra banen op. Ook de samenwerking met de kringloopwinkel wordt verbetert.

Nederland recyclet minder kunststof verpakkingen

De hoeveelheid gerecyclede kunststof verpakkingen in Nederland is afgelopen jaar gedaald. Dit liet Afvalfonds Verpakkingen deze week weten.

Chinees importverbod
Hoewel Europa een circulaire economie nastreeft, waarbij afvalmaterialen worden ingezet als nieuwe grondstoffen, is door het Chinese importverbod het recyclingpercentage van kunststof verpakkingen afgenomen van 51 naar 49 procent. Afvalfonds Verpakkingen laat weten dat dit overigens alleen komt door het bedrijfsafval. Consumentenafval werd voorheen ook al in Europa zelf gerecycled.

Schiphol opent Regionaal Sorteercentrum voor recycling van e-waste

Schiphol heeft gisteren officieel haar Regionaal Sorteercentrum geopend. Dit sorteercentrum is een initiatief van Stichting Wecycle en Meerlanden. Het heeft als doen het recyclen van elektronisch afval (e-waste) en het creëren van werkgelegenheid.

Werkplekken
Het Regionaal Sorteercentrum zal werkplekken bieden aan mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Zij zullen hier de binnengebracht e-waste sorteren om het klaar te maken voor recycling. Niet alleen doen zij in het centrum werkervaring op, ze worden ook ondersteund bij het zoeken van een nieuwe baan.

Gemeentecommissie Oisterwijk vindt het tijd voor betere milieustraat

De raadscommissie ruimtelijke zaken van gemeente Oisterwijk vindt het dringend tijd voor een betere milieustraat voor de gemeente. De gemeente is dusdanig groot, dat er een hierbij passende milieustraat beschikbaar moet zijn voor inwoners. De commissie heeft wethouder Peter Smit dringend verzocht vaart te zetten achter de plannen en met een concreet voorstel te komen.

Maak uw bedrijf duurzamer tijdens de Circular Economy Booster Medemblik

Op woensdag 4 juli kunnen bedrijven uit West-Friesland hun onderneming een stap verder brengen op het gebied van duurzaamheid tijden de Circular Economy Booster in Kasteel Radboud aan de Oudevaartsgat 8 in Medemblik. Deze dag wordt georganiseerd door zeven West-Friese gemeenten, ICT-bedrijf Vitasys en MVO Nederland De Groene Zaak. Gedurende de Booster dag delen ondernemers hun praktijkervaring op het gebied van circulair ondernemen en er vinden interactieve workshops plaats.

Brandende afvalbergen Polen vormen groot milieuprobleem

Het aantal brandende afvalbergen in Polen is ten opzichte van vorig jaar ontzettend toegenomen. De 63e brand is dit jaar al bereikt. In de meeste gevallen gaat het volgens de Poolse overheid om brandstichting.

Illegaal dumpen
Wanneer mensen hun afval illegaal dumpen op een afvalstortplaats, wordt dit in brand gestoken om het te verbergen. Dit wordt zowel gedaan door bedrijven als particulieren. Dit is strafbaar maar Polen ziet met de handen in het haar hoe dit probleem te verminderen.

Verbod op lozen van schadelijke gassen door binnenvaarttankers

Provincie Overijssel heeft, net als zeven andere Nederlandse provincies, getekend voor een landelijk verbod op het lozen van schadelijke stoffen in de open lucht door binnenvaarttankers. Het verbod op het lozen van deze gassen wordt in 2020 van kracht.

Binnenvaarttankers laten tijdens het varen hun schadelijke restgassen ontsnappen aan de open lucht. Door het lozen van deze gassen daalt de luchtkwaliteit en het schaadt de gezondheid van mensen. Dit gebeurt vooral in het westen van het land, rondom grote rivieren en in havens.

Pagina's