Nieuws

Nog altijd weinig recycling van mobiele telefoons

Uit een onderzoek van brancheorganisatie UNETO-VNI en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is gebleken dat in Nederland rond de 3 miljoen kapotte mobiele telefoons bij de mensen thuis liggen. Dit is zonde want mobiele telefoons bevatten belangrijke grondstoffen voor recycling. Zo zou je met het goud uit al deze telefoons zo’n 15.000 trouwringen kunnen produceren! Ook zijn veel telefoons nog gemakkelijk en tegen weinig kosten te repareren.

Gemeente Krimpen beschikt nu over een grondstoffencentrum

Maandag 11 september is de milieustraat de Stormsweg 11 van Krimpen veranderd in een grondstoffencentrum. Het grondstoffencentrum kan beter voldoen aan de ontwikkelingen binnen de afvalsector. Het nieuwe motto is ‘sorteren, maak uw afval waardevol’. De inrichting van het grondstoffencentrum is anders dan die van de milieustraat. Op deze manier is het sorteren van afval voor inwoners gemakkelijker en overzichtelijker.

Grootschalige, landelijke actie om gebruik biotonne in Duitsland te vergroten

In Duitsland beland nog altijd ruim 50% composteerbaar bioafval bij het gewone restafval. Dit betekent dat er jaarlijks 6,5 miljoen ton bioafval niet op de juiste manier verwerkt kan worden. Bioafval moet in Duitsland ingeleverd worden in de speciale ‘biotonne’, maar slechts 4,5 miljoen ton per jaar beland ook daadwerkelijk in deze bak. Er valt dus nog veel winst te behalen.

Afvalcontainers voor gescheiden inzameling in Gieten

Gieten heeft in het stadscentrum een tiental nieuwe afvalcontainers geplaatst. Deze zijn speciaal ontworpen om de inwoners te stimuleren hun afval te scheiden wij het weggooien. Nog niet eerder stonden afvalbakken voor gescheiden inzameling langs de openbare weg. De gemeente hoopt dat mensen, net als zij thuis gewend zijn, ook op straat hun afval gescheiden gaat weggooien.

Snoeiafval en tuingrond gratis naar milieustaat Noordoostpolder

Vanaf 1 oktober aanstaande kunnen de inwoners van gemeente Noordoostpolder ook met hun snoeiafval en tuingrond gratis naar de gemeentelijke milieustraat. Dat er grote behoefte was aan uitbreiding van de gratis te deponeren afvalstromen, is gebleken uit een enquête van de gemeente. Snoeiafval en tuingrond zijn twee afvalstromen die veel aangeleverd worden en de verwerkingskosten hiervan zijn laag. Door het aanleveren hiervan gratis te maken hoopt de gemeente dat de aanvoer zal toenemen en de hoeveelheid die in het restafval beland afneemt.

Pagina's