Nieuws

Nieuwe uitvinden maakt recycling restafval papierproductie mogelijk

Een nieuwe uitvinding op het gebied van recycling maakt het mogelijk om de restproducten van de papierproductie, door middel van pryrolyse, om te zetten in olie en gas. De proefinstallatie die dit kan realiseren is ontworpen door papierfabruik Essity, technologiebedrijf Alucha en Universiteit Twente en staat momenteel in Arnhem. De olie en gas die middels deze installatie geproduceerd worden, kunnen weer ingezet woorden voor de verwarming van de installatie zelf. Zo blijft er geen afval over wat moet worden afgevoerd maar kan dit direct hergebruikt worden.

Kunststofinzameling en -recycling blijft toch belangrijk

Hoewel vorige week op veel plekken in het nieuws kwam dat de afvalrecycling in Nederland geen bijdrage levert aan milieuverbetering, blijkt dit nu toch anders te liggen. Althans dit beweren brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven, de NVRD en het afvalfondsverpakkingen. Binnen deze drie organisaties zijn zowel private als publieke afvalbedrijven en de verpakkingsindustrie vertegenwoordigd. Zij zeggen dat het wel zinvol is door te gaan met de gescheiden inzameling en recycling van plastics.

Gemeentelijke heffingen omhoog in Halderberge

Over enige tijd gaat de nieuwe milieustraat van gemeente Halderberge in gebruik. Voor de inwoners betekent dit dat de gemeentelijke belastingen omhoog zullen gaan. De gemeente probeert de kosten zo laag mogelijk te houden voor haar inwoners, maar kan niet voorkomen dat zij toch meer moeten gaan betalen. In ruil hiertegen wordt het voor de inwoners van Halderberge mogelijk om meer afvalstromen naar de milieustraat te brengen, waarvan sommige betaald en andere gratis.

Inwoners gemeente Dronten krijgen nieuwe afvalpas

Gemeente Dronten heeft verschillende nieuwe ondergrondse afvalcontainers voor restafval geplaatst in de stad. Deze containers zullen vanaf 1 oktober aanstaande in gebruik genomen worden maar zullen alleen toegankelijk zijn voor inwoners met een afvalpas. Hoewel deze maatregel in gemeente Arnhem destijds voor enige ophef heeft gezorgd, verwacht gemeente Dronten geen problemen.

Plastic inzamelsysteem heeft geen gunstige effecten op milieu

Uit een onlangs verschenen rapport van Centraal Planbureau is naar voren gekomen dat het huidige plastic-inzamelsysteem geen tot weinige gunstige effecten voor het milieu heeft. Het bureau heeft de overheid opgedragen de inzameling van kunststofafval te staken en in plaats hiervan te gaan zoeken naar alternatieve oplossingen.

Open dag stadserf en milieustraat gemeente Woerden

Op zaterdag 30 september bent u in gemeente Woerden welkom op het stadserf en de milieustraat aan de Pijpenmakersweg. Er wordt dan een open dag georganiseerd tussen 10:00 en 16:00 uur. Op deze dag kunt u een ‘kijkje achter de schermen nemen’ door een rondleiding over de terreinen en op deze manier de route volgen die het afval aflegt tijdens de verwerking tot een nieuwe grondstof. Ook zijn er diverse informatiestands te vinden van o.a. Kringloop Noppes en Stichting Taxus voor Hoop. Speciaal voor de kinderen zijn er ook verschillende activiteiten te doen.

Pagina's