Nieuws

Papiercontainer in Geldrop-Mierlo

In een plan om de inwoners van Geldrop-Mierlo beter hun afval te laten scheiden voorziet afvalinzamelaar Cure hen van een nieuwe papiercontainer. "We moeten het de inwoners zo makkelijk mogelijk maken" zegt Frans van Strijp, directeur van Cure. Volgens de Cure-directeur zijn dan meer mensen genegen om oudpapier apart te bewaren. En het scheelt zwerfvuil op straat omdat er geen papier meer kan wegwaaien.

Nieuwe thema's vakbeurs Recycling 2018

De vakbeurs Recycling 2018, die afgelopen week in Gorinchem is gehouden, is in het verleden vooral gericht geweest op afval. Maar het hele vakgebied en ook de vakbeurs zelf zijn nu veel meer gericht op het circulaire, het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen. Het streven is om zo veel mogelijk producten recyclebaar te maken, maar ook om bij de productie ervan zo veel mogelijk recyclaat als grondstof te gebruiken. Na afvalscheiding en het werken met recyclebare producten, is het daadwerkelijk gebruiken van recyclaat de derde belangrijke stap op weg naar een circulaire economie.

Inzameling luiers in Nijkerk van start

Inwoners van Nijkerk kunnen binnenkort hun luiers bij de milieustraat en op andere inzamelpunten inleveren zodat de luiers kunnen worden gerecycled. Zoals eerder aangekondigd wordt een fabriek gebouwd waarmee de luiers kunnen worden verwerkt. Het gescheiden inzamelen van luiers wordt gezien als een extra mogelijkheid om de hoeveelheid restafval te verminderen en meer hergebruik te stimuleren. Uit onderzoek in de gemeente Nijkerk bleek dat bijna 10 procent van het afval uit luiers bestaat.

Kringloopbranche groeit

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) geeft aan dat de 200 bij de organisatie aangesloten kringloopwinkels het aantal klanten en de winkelomzet afgelopen jaar met 4% zagen stijgen. In 2016 was ook al sprake van een stijging.

De branche groeit op alle vlakken: het aantal kringloopwinkels nam het afgelopen jaar met 7% toe, de ingezamelde spullen met 5% en de omzet met 4%. BKN stelt dat de populaire VPRO serie "Het Succes van de Kringloopwinkel" heeft bijgedragen aan de omzetstijging.

ARN start nieuwe fabriek voor luierrecycling

Luierrecycling is nog steeds een groot probleem. Afvalverwerkers, recyclebedrijven en de overheid zijn al jaren bezig om de luier uit het restafval te krijgen. Initiatieven om dit mogelijk te maken zijn eerder mislukt. De recycling bleek te duur en de restproducten bevatten nog ziekteverwerkers en medicijnresten. Hierdoor belanden jaarlijks nog ca. 1 miljard luiers bij het restafval en worden verbrand of gestort. De luiers zijn niet alleen van baby’s, ook de hoeveelheid incontinentiemateriaal voor ouderen stijgt door de vergrijzing.

De oplossing voor plastic afval: chemische recycling

Neste kondigde onlangs aan zich in het kader van de circulaire economie op de chemische recycling van plastic te richten. Het doel is om in 2030 meer dan 1 miljoen ton plastic afval per jaar te verwerken. De nieuwe samenwerking met ReNew ELP en Licella moet aan deze doelstelling bijdragen. Naast onderzoek naar de haalbaarheid en duurzaamheid van het inzetten van plastic afval als grondstof voor raffinaderijen wordt er ook gekeken naar regelgeving.

Storten afval neemt toe ondanks recycling

Ondanks inzet van de overheid op duurzamere alternatieven zoals verbranding en recycling, neemt het aantal ontheffingen op het stortverbod toe, schrijft het FD op basis van onderzoek in de sector. Dit wordt bevestigd door de Vereniging Afvalbedrijven (VA).

In de eerste helft van 2018 is voor 130.000 ton meer afval een stortvergunning gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar werd voor 820.443 ton afval een ontheffing op het stortverbod verleend een equivalent van ca 63.000 vuilniswagens.

Pagina's