Overname Jager Midwolde door Dusseldorp Groep te Lichtenvoorde

Omrin en Dusseldorp Groep hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het resterende pakket aandelen van Afvalsturing Friesland in de onderneming Jager Midwolde. Dusseldorp neemt met terugwerkende kracht (per 1 januari 2011) een belang van 51 % over; daarmee verwerft zij alle aandelen in Jager Midwolde. Eind 2008 nam Dusseldorp al een belang van 49 % in het bedrijf dat zich richt op inzameling en recycling van bouw- en sloopafval, infrastructuur en sloopwerken.

De verkoop van de aandelen past in de strategie van Omrin om zich primair te concentreren op haar nutstaken: een duurzame inzameling en verwerking van afval, het beheer van de openbare ruimte en de productie van energie uit afval. De activiteiten van Jager sluiten onvoldoende aan op deze taken; dat geldt ook voor het marktsegment dat vanuit Midwolde bediend wordt.

De overeenkomst die nu is gesloten, past binnen de afspraken uit 2008 om het volledige belang in Jager Midwolde in 2011 over te doen aan Dusseldorp Groep. Daarmee krijgt Dusseldorp (tot dusver hoofdzakelijk actief in Gelderland, Overijssel en Flevoland) een goede positie in de noordelijke markt en gaat Jager Midwolde, met 140 werknemers, deel uitmaken van een concern met bijna 600 werknemers. Beide bedrijven zijn in hetzelfde marktsegment actief.

Jager Midwolde
Jager is o.a. actief op het gebied van slopen, asbestsaneringen, infrastructurele werken en grondwerk, en de complete afwikkeling van projecten zoals het afvoeren, het recyclen en de verwerking van afvalmaterialen. Sinds januari 2003 is Jager Midwolde een dochteronderneming van Afvalsturing Friesland (handelend onder de naam Omrin). Bij Jager Midwolde werken 140 mensen.

Dusseldorp Groep
Dusseldorp is o.a. actief in grond-, weg- en waterbouw, renovaties, sloopwerk en asbestverwijdering, (water)bodem- en tanksanering, (mobiele)puin- en grondstofrecycling, zandwinning en zandlevering, recycling van afvalstoffen, nieuwbouw en renovatie van pompsystemen in drukrioolstelsels, bergingsbassins en transportgemalen.

Omrin
Omrin is in Noord-Nederland actief in de gehele afvalketen met als doel afval op een professionele en milieuhygiƫnisch verantwoorde manier in te zamelen, te bewerken en te verwerken. Het behalen van een zo hoog mogelijk milieurendement en kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten staat voorop. Bij Omrin werken, exclusief Jager Midwolde, circa 400 mensen. De aandelen zijn in handen van Friese gemeenten.