Ondertekening convenant Milieuzorg in de zorgsector

Koninklijke Philips N.V. uit Amsterdan en zeven andere ziekenhuizen in Amsterdam hebben gezamenlijk het convenant 'Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu' ondertekent. Dit gebeurde in de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan. Het voorstel kwam van de gemeente Amsterdam. Het convenant is ondertekent door ziekenhuisbestuurders van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Lucas Andreas ziekenhuis, BovenIJ ziekenhuis, Slotervaart ziekenhuis, Antonie van Leeuwenhoek, VU Medisch Centrum en het Academisch Medisch Centrum samen met acht partners waaronder Philips. Maar ook Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Waternet, Stichting Milieukeur, Westpoort Warmte en Agentschapnl.nl werken aan de doelstellingen mee. Het doel is invulling te geven aan de ambitie milieubelasting te beperken en het milieuprestaties verder te verbeteren. De ziekenhuizen willen op 1 juli 2015 het certificaat van de 'Milieuthermometer Zorg' behalen. Als kennispartner en expert op het gebied van duurzaamheid ondersteunt Philips deze ziekenhuizen in hun verduurzamingsproces.

Hulp van Philips
Philips biedt hulp het initiatief te realiseren door een trainingsprogramma aan de ziekenhuizen aan te bieden waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld die het bedrijf heeft opgedaan binnen haar eigen duurzaamheidsprogramma's. Onderwerpen als milieubeleid, milieucommunicatie, energiemanagement en afvalscheiding komen voorbij en ook wordt aandacht besteed aan het hergebruik van apparatuur en het aanjagen van de Circulaire Economie.

Wethouder Maarten van Poelgeest: "De samenwerking van publieke en private partijen in de zorgketen biedt een grote meerwaarde om snel concrete stappen te zetten naar een structureel duurzame bedrijfsvoering. Met dit initiatief wordt bovendien invulling gegeven aan onze ambitie om de CO2 uitstoot in de stad verder te verlagen en verspilling van grondstoffen en materialen tegen te gaan".

Hans de Jong, CEO Philips Benelux: "Philips heeft een historie van vele decennia op het vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid. Wij denken dat ziekenhuizen kunnen profiteren van onze ervaringen. Door deel te nemen aan dit initiatief leren wijzelf bovendien met welke vraagstukken ziekenhuizen te maken hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij kunnen daar vervolgens met onze innovatiekracht, producten en diensten heel goed op inspelen".