NVMP toont in Monitoringsverslag verantwoorde recycling aan

De NVMP biedt vandaag haar Monitoringsverslag 2009 aan het ministerie van VROM aan. In dit jaarlijkse, officiƫle verslag staan de inzamelings- en recyclingsresultaten van elektrische apparaten en spaarlampen. Inzameling en recycling door de NVMP geeft de garantie dat dit gebeurt op een milieuverantwoorde manier. De resultaten zijn beter tot veel beter dan de wet voorschrijft. Het verslag is beoordeeld door KPMG Sustainability. Zie www.nvmp.nl/monitoringsverslag.

Aan de basis van het monitoringsverslag ligt de wettelijke Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (REA). Hiermee geeft de NVMP invulling aan de wettelijke verantwoordelijkheid namens de aangesloten producenten en importeurs. In het verslag staan de ingezamelde apparaten uitgesplitst naar WEEE-categorie en particuliere en niet-particuliere huishoudens. Per WEEE-categorie staan de percentages materiaal hergebruik en nuttige toepassing vermeld en waar deze zijn verwerkt: in Nederland of een ander EU-land.

Transparant
Het Monitoringsverslag 2009 heeft een nieuwe opzet en bestaat uit drie delen. Het eerste deel omvat de wettelijk verplichte verslaglegging. In het tweede deel geeft de NVMP, op verzoek van de VROM-inspectie, een uitgebreide onderbouwing van de cijfers uit het eerste deel. Deel drie gaat in op de betrouwbaarheid van de cijfers. Met deze aanpak onderstreept de NVMP dat zij transparant is over haar werkwijze en resultaten.

Over de NVMP
De NVMP (Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten) organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en spaarlampen in opdracht van de producenten en importeurs. Zij geven hiermee invulling aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. De NVMP heeft een landelijk dekkend systeem om efficiƫnt en milieuvriendelijk in te zamelen en te recyclen. Meer informatie: www.nvmp.nl

Over Wecycle
Via inzamelacties en campagnes wil Wecycle meer elektrische apparaten en spaarlampen inzamelen en recyclen. Wecycle is een initiatief van producenten en importeurs, die hiervoor de krachten bundelen met scholen, verenigingen, gemeenten, detaillisten, kringloopwinkels en consumenten. Meer informatie: www.wecycle.nl.