Productie van afval neemt af in Europa

De hoeveelheid afval die Europa per persoon maakt is de afgelopen 20 jaar afgenomen. Uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt dat we in 2014 ruim 2 procent minder afval hadden dan in 1995.
De gemiddelde Europeaan zorgt voor 475 kilo afval per jaar. In Nederland ligt dit op 527 kilo per jaar. Dit betekent dat Nederlanders in vergelijking met Europa dus bijna 10 procent meer afval creëert dan gemiddeld.

Duitsland is de koploper als het om recyclen gaat. Hier wordt namelijk bijna twee derde van het afval gerecycled en gecomposteerd. Nederland doet het met recyclen niet zo goed. Met composteren gaat het echter een stuk beter. Alleen Oostenrijk doet dat nog beter dan ons.
In Nederland wordt ongeveer de helft van het afval gerecycled. De rest wordt verbrand.

Ook vuilnisbelten zijn zo goed als afgeschaft. In Zwitserland beland er helemaal geen afval meer op de vuilnishoop. In Nederland is dit ongeveer 1 procent. In Turkije en Bosnië gaat het minder goed. Hier beland al het afval op de vuilnisbelt en wordt er niet gerecycled of gecomposteerd.

In Nederland is er niet genoeg afval om de verbrandingsovens optimaal te laten branden. Dit komt doordat Nederlandse bedrijven en huishoudens een lage afvalproductie hebben. Afvalverwerkingsbedrijven moeten dus honderdduizenden tonnen vuilnis importeren uit andere landen.