Verwarring over cijfers rondom recycling plastic verpakkingen Verenigd Koninkrijk

Officiële statistieken van het Verenigd Koninkrijk wijzen uit dat er per jaar 2,26 miljoen ton plastic verpakkingen geproduceerd wordt. De informatie voor deze cijfers is afkomstig van de verpakkingsindustrie zelf. Echter heeft een rapport van onafhankelijk adviesbureau Eunomia heel andere cijfers opgeleverd.

Verschillende onderzoeksmethoden, verschillende resultaten
Uit het verslag van Eunomia blijkt dat de hoeveelheid plastic verpakkingsafval jaarlijks 3,5 miljoen ton is. Het recyclingpercentage wat door de verpakkingsindustrie is vastgesteld op 39%, zou volgens Eunomia maar tussen de 23 en 29 procent zijn. Dit zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk de EU-doelstelling niet behaald heeft in de periode 2008-2012, terwijl in de rapporten staat dat dit wel zo is. Het verschil in de uitslagen van de onderzoeken kan liggen aan de manier waarop het berekend wordt. Plastic afval bevat vaak ook vocht en andere materialen. De cijfers van de verpakkingsindustrie zijn echt gebaseerd op enkel de schone en droge verpakkingen. Dit verklaart volgens Eunomia waarom de percentages altijd hoger uitkomen. Daarom pleit Eunomia voor betere meetmethoden waarbij enkel de daadwerkelijk gerecyclede massa wordt meegenomen in de resultaten.

Kwaliteit in plaats van kwantiteit
Ook is het volgens het adviesbureau beter om de focus op kwaliteit te leggen in plaats van op kwantiteit. Er zijn Europese en landelijke doelstellingen voor de hoeveelheden plastic wat gerecycled moet worden. Maar om de circulaire economie daadwerkelijk te realiseren is het beter de aandacht te vestigen op het produceren van hoogwaardige materialen.

De EU doelstellingen
De Europese Commissie heeft vastgesteld dat in het jaar 2025 minimaal 55% van het plastic verpakkingsafval gerecycled moet worden. In Nederland werd dit percentage in 2016 bijna gehaald met 51%. Een andere Europese doelstelling is dat in het jaar 2030 alle geproduceerde verpakkingen volledig recyclebaar moeten zijn.