Nieuwe milieustraat in Heygraeff

Op 14 september is er op de locatie de Heygraeff van Reinaerde een nieuwe milieustraat geopend. De bewoners scheiden in hun eigen woning of dagbestedingslocatie het glas, plasticafval, oud papier, batterijen, klein chemisch afval en textiel. Een aantal van de bewoners brengen dit afval naar de milieustraat. De wethouder is er erg tevreden mee dat er bedrijven, zoals Reinaerde, zijn die duurzaamheid belangrijk vinden.

Op 1 januari 2017 wordt de afvalinzameling verder aangepast zodat restafval beter gescheiden kan worden. Hiermee kan Woudenburg weer een stukje duurzamer worden. Helma Groenewegen, regiomanager van Reinaerde, noemt naast de voordelen van het milieu ook een voordeel voor de inwoners. Het wegbrengen van afval is namelijk voor de bewoners een vorm van dagbesteding en deze mensen voelen zich verantwoordelijk voor en trots op hun taak.