Nieuwe machine om vervuild plastic afval te wassen

De Linder Rafter ontwikkelt door Lindner Washtech markeert de opkomst van een nieuwe generatie plastic wasmachines samen met de natte schredder Micromat WS. Deze generatie zal veel efficiënter en compacter zijn. De machine is ontwikkeld door Lindner washTech GmbH, een dochterbedrijf van Linder Group uit Oostenrijk, een bedrijf dat wasmachines ontwikkelt en bouwt voor de kunststofindustrie.

Het waterverbruik van de Linder Waschtech is slechts drie tot tien kuub per uur. Ook is de nominale doorloop, anderhalf tot tweeënhalf ton per uur, in overeenstemming met de recyclinglijnen. De machine kan zwaar vervuild plastic in drie fasen reinigen. Ten eerste wordt het vervuilde plastic onder water getrokken, zodat grof vuil (glas e.d.) meteen verwijderd is. Hierna wordt het vuil van het plastic afgehaald door middel van een peddelende rotor. Een transportschroef verplaatst vervolgens het plastic, zodra het weer boven water drijft, naar de laatste stap van het reinigingsproces.