ARN start nieuwe fabriek voor luierrecycling

Luierrecycling is nog steeds een groot probleem. Afvalverwerkers, recyclebedrijven en de overheid zijn al jaren bezig om de luier uit het restafval te krijgen. Initiatieven om dit mogelijk te maken zijn eerder mislukt. De recycling bleek te duur en de restproducten bevatten nog ziekteverwerkers en medicijnresten. Hierdoor belanden jaarlijks nog ca. 1 miljard luiers bij het restafval en worden verbrand of gestort. De luiers zijn niet alleen van baby’s, ook de hoeveelheid incontinentiemateriaal voor ouderen stijgt door de vergrijzing. Alle wegwerpluiers bij elkaar zorgen voor 5 tot 8 procent van het restafval.

ARN heeft een nieuw proces bedacht waarmee het plastic, papier, de absorptiekorrels en ontlasting waaruit de luier bestaat kan worden gerecycled. In het proces is een cocktail van verschillende gepoederde medicijnen in de installatie gebracht in de eerste stap van het verwerkingsproces. Gemiddeld werd 94 procent afgebroken. Het overblijvende deel verdwijnt in de volgende processtappen. In een proeffabriek in Brabant is het proces sinds 2016 getest. Willem Elsinga, bedenkter van de nieuwe techniek: "De proeffabriek was een groot succes. Als de nieuwe installatie klaar is, kan die in de toekomst 15.000 tot 20.000 ton luiers per jaar verwerken."

Recycling van de luiers levert een flinke CO2 besparing op. Iedere ton staat gelijk aan de CO2 uitstoot van een autorit van 2000 km, aldus onderzoeksbureau CE Delft.

ARN verwacht de fabriek met de luierrecyclinginstallatie dit najaar te kunnen openen. De fabriek wordt gebouwd in samenwerking met Waterschap Rivierenland zodat het biogas en de biomassa die vrijkomt kan worden verwerkt in de vergistingsinstallatie van het waterschap. ARN-directeur Harrie Arends geeft aan dat de totale investering voor de fabriek zo'n 5 miljoen euro bedraagt.

Het proces
De eerste stap is verhitting van de luiers tot 250 °C. In deze stap worden ziekteverwekkers gedood en medicijnen afgebroken. De luiers vallen uit elkaar en vormen een slurry waarop het plastic boven komt drijven. De plasticdeeltjes kunnen worden hergebruikt. Nadat het plastic eruit is gehaald wordt de rest van de slurry omgezet in biogas, biomassa en kunstmest.