Recyclen van plastic

In 2007 werd er in Nederand een halve kilo plastic, metaal en drinkpakken ingezameld. Inmiddels is dat opgelopen tot meer dan zeven kilo. Nederlanders gaan dus steeds meer recyclen, maar er is ook een keerzijde. Het plastic dat wordt ingezamels is steeds minder goed te recyclen, doordat de kwaliteit afneemt. Dit zorgt voor toenemende kosten. In 2015 was het tekort 120 miljoen en naar verwachting zal dit alleen maar verder oplopen.

Er wordt vaker materiaal bij het plastic gegooid wat er niet bijhoord. Ook is het plastic vaker vervuild. De exacte oorzaak waarom de kwaliteit minder wordt is echter niet bekend. De afgelopen tijd heeft de aandacht gelegen op zo min mogelijk restafval produceren. De focus moet nu gaan liggen op de kwaliteit.

Iets dat welicht zou kunnen helpen is landelijk hetzelfde inzamelsysteem invoeren, zoals de glasbak. Op die manier kan er een landelijke campagne gevoerd worden over wat wel en niet mag. Op het moment is dit niet mogelijk, doordat iedere gemeente een ander systeem handhaaft.